OL / Din


QURBAN DI ISLAMÊ DE

Di dînê Islamê de, ew kesên ku quweta wan li dayîna qurbanê hebe qurba dayîn ji wan ra sunet e. Ew kesên ku xizan in qurban ji wan ra ne sunet e. Lê belê qurbane bidin xêr u meqbul e. Kesê maldar ku qurbanê nede tu tu cezaye wi roja qiyametê tune. Dine Islamê, ji bo ku alihevkirina civakê u alîkariya laylac u xizanan yek ji hadefên wê ye, di van rojên wiha girîng de ji bo dilxwesi u sakirina feqîr u zarokan dayîna qurbanê sunet kiriye. Di heqe xêr u mukafata qurbanê da pir hedîsên Pexember hene ku di van hedîsan da mirovan, tesfiqê bi bal dayîna qurbanê dike. Qurban enceq bi nezikirinê wacib dibe.

ISLAMDA KURBAN VE HÜKMÜ

Dinimizde kesmeye gücü yeten tüm zenginlere kurban kesmek sünettir. Fakir olanlara sünnet olmayip kestiklerinde makbul ve sevaptir. Zengin olanlarin kesmemeleri, mekruh olmakla beraber herhangi uhrevi bir cezasi yoktur. Sosyal yardimlasmaya ve yoksullarin yardimina kosmaya cok önem veren Islam dini, böyle önemli günlerde fakir ve yoksullari sevindirmek, bayramin bereker ve nesesinden müstefid kilmak icin kurban ibadetini sünnet kiilmistir. Peygamberimizin, kurbanin fazilet ve sevabina dair bir cok hadisler vardir. Kurban ancak adamakla vacip olur.

NIVÎSANDINA QUR´ANÊ

Cawa ku tê zanîn Xwede ni wehya cebraîl Qur´an ji pêxemberê me re hinartiye, lê ne bi hevre û bi carek bûye, di hundurê 23 salan de bes bi bes nazil büye.
Pêxemberê me destivîsara wî nebû ji bo nivîsandina ayetên ku peyayî ser wî dîbûnji hevalên xwe 40 kes kifse kiribû, dema ku ayet nazibûna kîjan ji wan nivîsvanan amade bûna dinivîsîn, di wê demê de kaxiz nebû, hinekan li ser texta, hinekan li ser keviran, hinekan li ser hestiyan, hinekan li ser pelê dara, lê pirên wan jî li ser cerman dinivîsîn. Qur´an pîroz hemû bi vî awayî hate nivîsandin. Di nav misilmanan de dihat belavkirin û ezberkirin, ji xwe dema nuzûla wê de pêxember bi xwe jiber dikir û bi der û dorê xwe dida jiber kirinê.

KUR´AN´NIN ILK DEFA YAZILMASI

Bilindigi gibi Kur´an Kerim peygamberimize Allah´tan vahi yoluyla ve Cebrailin vasitasiyla gelmistir. Bu gelis toplu ve bir seferde degil 23 sene zarfinda bölüm bölüm ve ihtiyava göre meydana gelmistir. Peygamberimiz nazil olan ayetleri yazdirmak icin eshabindan 40 yakin vahi katiplerini secmisti, vahyin nüzülünde resullahin yaninda hazir bulanan katipler o günün imkan ve sartlarina göre kimisi tahtalara, kimisi taslara, kimisi kemiklere, kimisi de agac yapraklarina en coguda derilere yazarlardi böylece nasil olan Kur´an ayetleri tespite gecer ve ezberlenirdi.

ISLAM ÇÎ YE ?

Dî vê babatê de rehmetî Hesen El-Benna wiha gotiye: ” Islam, nîzameke ku hemû hêlên jiyanê bi awekî tevahî hildide nava xwe. Ew, hem dewlet û welat e, bi awayekî din jî hûkûmet û gel e. Ew, hem ehlaq û hêz e, bi awayekî din rehmet û edalet e. Ew hem madde û serwete, bi Awakî dîn hem kar û dewlemendi ye. Ew, hem cîhad û dawa ye. bi awakî din hem artesh u raman e. Bi van a re ew, di eynî demê de baweriyeke kî rast û îbadetekî zexm e.”

ÎSLAM NEDÎR ?

Bu hususta merhum Hasan El-Benna söyle der: ” Islam, hayatin tüm yönlerini icine alan sumüllü bir nizamdir. O, hem devlet ve vatan, baska bir ifadeyle hükümer ve millettir. O, hem ahlak ve kuvvet, baska bir ifadeyle rahmet ve adalettir. O, hem kültür ve hukuk, baska bir ifadeyle kazanc ve zenginliktir. O hem cihad ve dava, baska bir ifadeyle ordu ve düsüncedir. Bunlarla birlikte o, ayni zamanda dogru bir aikde ve saglam bir ibadettir. “

DîN Çî YE?

Zaniyar û piporên Islamê, dîn wiha sirove kirine: 

 1- Serdanîn û itaeta ji ferman û talîmat û qedexeyên Xweda re.
2- Rist û racandina Xwedê ya ku mirovan bi aliyê seadeta dinya  û axretê ve dibe.
3- Hemu rêzik û zagon û ayinên ku xwedê, bi wasita pêxemberên xwe, ji insanan re sandine.
4- Dîn, bersi ve ji bo van hersê pirsên ku ji berê de mêjiyê insanan mesxul kirine û tim tên hisen wan:

a) Em ji ku va tên ?
b) Çira hatin
c) Bu ku va diçin ?

 

DIN NEDIR?

 Islam ulemasi dini söyle tarif ediyor:

  1- Allahin emri ve talimatlarina boyun egmek ve itaat etmek.
2- Dunya ve ahiretin saadet ve mutluluk kurallarini iceren ilahi düzen.
3- Allahin resullerine indirdigi ahlak, akide, ibadet ve sosyal davranislarin kural ve kanunlarinin tümü.
4- Din, öteden beri beseriyetin aklini mesgul eden ve insanlari daima kendi kendine sormak zorunda birakan su üc sorunun;

a) Nereden geldik?
b) Nicin geldik?
c) Nereye digiyoruz?
Dogru cevabidir

 

SEYA Û SIYASET

Seyda ew kes u ku di mijare olî zana û pîsor e.
Her wiha ji pêxember re waris û nûner e, Kesên ku divê babetê da be, divê ew din bin tu bandorê de nebe, girêdayi bi siyaset û polîtîka dewletê ve nebe, ji bona îdare û meas serê xwe ji kesî ra netewîne, bi karibe timî rastiyê bibêje. Lê sed mixabin em seydayên wiha azad nabinin. Ji ber vî qasê ji iro din bi serbestî û rastî nayê gotinê, dinek kevnesopî derketiye holê.
Ji bo careseriya vê rewsê divê ku dîn ji ninê otorîta siyasî û îdarî derkeve, têkeve cihê xwe yê layiq naxwe dînê rast nayê holë, dadî û edeleta Xwedê tecelî nake.

DIN ADMI VE SIYASET

Din adami demek dinde uzmanlasmis, dini bilen ve din konusunda peygamberi temsil eden kisi demektir. Böyle bir nitelige sahiå olanlari siyasi otoritenin emrinde calistirmak, gecimi ve gelecegi ona bagli kilinmak onun her türlü rolünü elinden almak demektir.
Bu tür yanlis uygulamalarin dogal neticesi olarakta bugüne kadar din asil hüvvviyetiyle ortaya cikmistir. Gercek din inkar edilerek geleneksel bir din ortaya cikmistir. Bunun böyle olmamasi icin din adamlarinin ve dinin siyasi ve idari otoritenin emrinde cikmasi ve layik oldugu yere gelmesi gerekiyor yoksa gercek ilahi adaletin tecellisi ve Hz. Muhammedin dinine ulasmasi mümkün olmaz.

 

BIHÛST Û DOJEX

XwedÊ roja qiyametê evdên xweyên bas dişîne bihiş tê, yên ne bas disine dojehê. Kesên misilman bi umîd û hêviya gîhastina riza Xwede, cûyîna bihista û xilasbûna jî agire dojehe ji Xweda re îbadet dikin. Bê guman ev tistana bê bawerî û emele salih (karên bî kêr) ce nabin, ku ew ji bi hakimiyeta nefsê ancax mumkun dibin. Lewra nefis tistek pir xirab e, timî berê mirov dide xirabiyê, xirabî jï mirovan musteheqe dojehê dike. Divê mirov pir ha ji xwe hebe lewra kêf û zewqa dinya fanî mirovan bi aliyê nefsê ve diksine, nefs jî dijwar e mirovan ji rê derdixe. Xwezî wî kesê ku malike nefsa xwe ye.

 

CENNET VE CEHNNEM

Cennet yüce rabbimizin, ahirette kullarini mükafatlandiracagi, cehennem ise cezalandiracagi yerdir. Müslüman ibadetlerinde Allahu tealanin rizasinin hosnutlugunu düsünür, kullugunun bir neticesi olarak da cennetle mükafatlandirmayi, cehennem azabindan kurtulmayi ümit eder süphesiz cennete, iman ve ameli salih ile girilir. Bu de nefsin dizginlerini tutabilmeye, insani cehenneme sürükleyebilecek davranislardan uzak durmaya baglidir. Cünkü nefis kötülüklere meyaldir, kötülükler ise kisiyi cehenneme sürükleyicidir. Dünyanin gecici zevk ve safasida bu konuda etkileyicidir. Ne mutlu nefsine malik olanlara.

 

DI ISLAMÊ DE DADÎ (EDALET)

Dadî bi gora dîne Islamê, navê dayîna maf û heqên xweyê heqan û wek hevîtiya hemû insanan di hemû mafên însanî de ye.
Hemû Pêxember di hedisek xwe devê rastiyê wiha beyan dike “Edaalet xîmê dînê yê” ji ber vê qasê ye ci cihê ku edalet lê tunebe li wir ne heqî heye ne iman heye. Quran jî di birek ayetan de fermana edalet û wekhevtîyê dike.

ISLAMDA ADALET

Her hak sahibinin hakkini vermek insanlara iyi davranmali anlaminda olan adelet, bütün peygamberlerin nubuvvet görevidir. Allah ne kadar peygamber göndermisse mutlaka onlari adaletle davranmaya ve insanlar arasinda adaleti temin etmekle mükkellef kilmistir.
Adalet mülkün temeli, esitligin esasidir. Adaletin bulunmadigi yerde zulüm hakimdir.

ROJA CEJNA  QURBANÊ

Ev roja ha ,yek ji wan rojên ku di dine islamê de bi rumet û bihane, îro jiher welatên dünyayê bi hezaran musluman dicin ser wê axa muqeddes, dicin Girê Erefê, mina û muzdelîfê, tewbe dikin, ji guneh û sasiyen xwe posman dibin, gazi Xwedayê xwe dikin, tev di nav cilên spî, weke kefenan, bi tekbîr û telbiya niyaza xefirandina xwe ji Xwedê dixwazin. Xwedê ji wan efû dike, dicin rejma seytan, serê xwe kur dikin Û ji ihramê xwe derdikevin û qurbanên xwe serjêdikin.
Muslumanên dunyayê dine ji, sibê zu dicin mizgevtê nimëja cejnê dikin, cejna hev piriz dikin Î dicin qurbanen xwe serjêdikin. Di rojeke mubarek e.

KURBAN BAYRAMI

Bu gün dinimizde önemli bayramlardan birisi olan Kurban Bayramidir. Dunyanin degisik ülkelerinde binlerce, milyonlarca müslümanlar, mukaddes topraklarda, ararat mina ve muzdelife, tekbir ve telbiye sesleriyle kefen misali beyaz ihramlar icersinde rahmet ve magfiret sahibi olan Allah´in huzurunda bulunup magfiret dileginde bulunurlar.
Seytan taslar, sacini tiras eder kurbanlarini kesmeye giderler. Diger sehirlerdeki müslümanlar ise, sabah erken camilere kosar, bayram namazini kilar, hacilar icin magfiret dileklerinde bulunur ve kurbanlarini kesmeye kosarlar. Ne mubarek bir gündür.

ROJA ÎNE

Roja îne rojekî misilmana ê pîroz e, de wê rojê de misilman ji o guhdarî kirina xutbe u vaz an, edakirina nimêja înê, destmêj digirin, dicin mizgeftê, hemû bihevre îbadet duan dikin, daxwaza bexwaza bexsandina xwe ji Xwedê niyaz dikin. Bi vî awayî ew roj dibe civîn û cejna hefteyî. Ji bo van kêr û bêran di vê kesê misilman, be mazeret nimêja înê neterikîne. Her wiha xêra rojê jï pir e. Pêxember wiha gotiye: ” Ki roja îne xwe rind paqijke û bêhna xwes bixwe werke û here mizgeftê, kesî aciz neke, nimêjke û guhê xwe bide xutba Îmam gunehên wî yên wê înê heya îniya dinê efû dibin.”

(Riyadusalihin 2/1158)

CUMA GÜNÜ

Müslümanlar icin mübarek zamanlardan birisi de cuma günüdür. O günde müslümanlar cuma namazaini kilmak , hutbeyi dinlemek icin camilere kosarlar hep beraber toplu dua ve niyazda bulunurlar ki bugün müslümanlar icin haftalik toplanti ve bayram günüdür. Mazeretsiz cuma namazinin terki büyük günahtir. Günahlarimizin bagislanmasi birlik, beraberlik ve dayanismamizin saglanmasi icin cuma namazina gitmeyi ihmal etmeyelim. Peygamberimiz cuma günü hakinda söyle buyuruyor: “Bir kimse cuma günü gusleder iyice temizlenir, güzel kokular sürünür de camiye cikar ve iki kimse arasinda ayirmadan diledigi namazini kilar ve sonrada imam hutbe okudugu zaman sükut ederse o cuma ile diger cuma arasindaki günahlari af olunur.”

 (Riyadu salihin

2/1158)

HEC

Heç yek ji wan pênc ruknên dinê Islamê ye, di jiyana mirova de carekê li mirovan ferz e. Ferzbuna heccê bi Qur´an û hedîs û komasi (icma)ya ummetê sabit bûye. Li gora riwayetekê hemu pêxembera hec kiriye. Hec ne îbadetek xasê bi dînê Islame ye. Pexamberê berê di newala mekehê de Habe cêkiriye ew e. Di tofana Nûh pêxamberî de Kabe di binê xîzê de dimine. Lê belê xwedê Teola ferman dide Hz. Ibrahim û cara duduyan Kabe ji hêla wî re te avakirin.

HAÇ

Haç ibadeti islam dininin bes rükünlerinden biridir. Hayatta bir sefer farzdir. Farziyeti Kur´an sünnet ve icmaî ûmmet ile sabittir. Islamyetten önce de hac ibadet yapilirdi bi rivayete göre ne kadar peygamber varsa hepsi mutlaka hac yapmistir. Peygamberkerden ilk olarak Hz. Adem hac ibadetini eda etmistir. Nitekin Mekke vadisinde ilk olarak Beytullah´i insa eden HZ. Adem´dir, Nuh Tufaninda kumlar altinda kalan Beytullah Allah´in emriyle Hz. Ibrahim tarafindan tekrar insa edilmistir.

TISTEN KU ROJIYE BETAL DIKIN

1) Xwarin u vexwarina tistan.
2) Xistina tisteki di yek ji wan cihên ji bedena insanan ku ji endamên hundurê mirovan tên hesibandin, (guh, poz, serê, memikna, pêstî û pasî). Weke yek, dermanê av bixe guhê xwe an fitîle derbasî pêsî û pasiya xwe bike.
3) Tevlîhevbûna jin û mêran. (cîma)
4) Xwe valakirin (istimna), bi ci awayî dibe bila bibe
5) Xwe veresandin: Eger bê hemdÎbe mirov nabe, tenê mirovek tiliya xwe têxe qirika xwe veresîne rojiya wî betal dibe, cenda ku nehêle tistek here hundurê wî jî.

ORUCU BOZAN SEYLER


1) Herhangi bir seyi yemek veya icmek.
2) Ic sayilan (kulak, makat, meme uclari vb) bir organina her hangi bir sey koymak, makatina fitil takmak.
3) Cinsel temas:
4) Istimna etmek her ne siritle olursa olsun.
5) Isteyerek kendisini kusturmak, bulanti gecirip parmagini bogazina sokarak kendini kusturanin orucu bozulur. Istemeyerek gelen kusma ile oruc bozulmaz. Kusturma bizatihi oruc bozucudur. Bogazdan bir sey iceriye girecegi icin degildir, bunun icin kendini kusturup icerisine herhangi bir seyin girmemesine itina göstereninde orucu bozulur, cünkü kusturma fîli meydana gelmistir.

CÎHAD CI YE?

Cihad: xwe parastin û mudafa kirina li hember dagirker, zalim û zordestane cenda ew dairker û zordar û zalim, musulman bin jî ber zulm û zordestiya zaliman ferze, cenda ew kesên mazlum kafir bin ji.

CIHAD NEDIR ?

Cihad: Toplumu zorba ve Za-limlerin zulüm ve egemenligine karsi (ister o zalim kisiler müslim olsun, ister gayri müslim olsun) korumak, ve mustazaflarin gasp edilmis tabii ve gayri tabii haklarini geri alinincaya kadar savasmaktir. Yoksa kimi Islam olusumlarinin yanlis yorumladiklari ve saptirdiklari gibi, gayri müslimlere karsi savasmak, istila etmek, sinir genisletmek degilir.

QEDER

Qeder, nave pilan Û proja Xwedê ye ku derheqê her tistî da cêkiriye û her tist bi gora wî hatiye tenzim kirin. Ku di zimanê ilm û felsefe de jê re dibejin qununên tebîetê.
Qedera insanan jiewe , ku Xwede insanan wisa cekiriye ku bikefa xwe bi eql ûzanina xwe, dikare qerar û biryaren xwe bide, ji bil insanan ti zindiyê din xweye vë qabiliyete nînin, ev qabiliyeta inasn ku bi kêfa xwe dikare qerarê xwe bide qedera insan e. Baweriya bi vê qederê yek ji xîm û esasê dîne Islam i ye. Ki pê ne bawer be ne misilman e.

ISLAMDA KADER

Kadere iman etmek imanin rükenlerinden biridir, kadere inanmayan mümin degildir. Cünkü kader Allah´in kainattaki tün varliklarla olan, proje ve düzenin veya Allah´in ilmi ezelisînin adidir. Bilimde ona tabiat kanunlari denir. Buna inanmak ise cenabi Allah´in plansiz düzensiz bir halk oldugunu ve kainati abes olarak yarattigini iddia etmek anlamina gelir. Bu tarife göre insanlarin kaderi, Allah tarafindan kendi iardesi ve akliyla kararin verebilecek nitelikte yaratilmis olmasidir. Bu niteligi cenabi Allah yalniz insanlara bahsetmistir. Baska hic bir varlikta yoktur.

DI ISLAMÊ DE ZEWAC

Zewac, ji no huzür ü xweshaliya mirovan, domkirina insanan li rüye erdê, sazkirina eqrebatî û mirovatiyê di nav malbata de, emrek Xwedê ye û nîvekarî û sîrîkatiya mêr û jinan, xulamtî û koletiya jinan li mêran ra nîne.
Lê sad mixabin hinek misilmanê îro wisa di fikirin mêr ci dema bixwaze dikare li jinê bide, pirsan ji wê re bike, wan ji malê derxin, birastî ev raman gelek sas û nerast e dijê dîn e û lewra pêzemberê me di xutba xatirxwestinê de derbarê basbûna bi jinan re wesiyeteke muhîm kiriye.

ISLAM´DA EVLENME

Evlenme, beserin bekasi, fertlerin huzr ve refahi, aileler arasinda dostluk ve akrabalik baginin gelismesi gibi gayeler icin Allah tarafindan emir olunur. Hayat ortakligidir, bir ruva kurma antlasmasidir.
Bu anlasmanin temel ilkeside, aslerin birbirine bagliligi, sadakat ve dürüst olmalaridir. Karsilikli saygi-sevgi, fedekarlik ve esitlik anlayisidir. Yoksa bazilarinin sandigi gibi, kadini satin alma, erkege hizmetci ve köle etme pazarligi degildir.
Erkek diledigi zaman, kadini döver, bosar, dayak atar gibi anlayis ve yaklasimlarin kesinlikle Islamla hic bir alakasi yoktur.
Nitekin peygamberimiz veda hutbesinde kadinlara iyi davranilmasi icin özel tavsuyelerde bulunmustur.

MAFÊN (HEQ) JIN Û MÊRAN

Ew herdu kesên ku bi hevra dizewicin dibin hevalê jiyana hevdu, wekî hev heqe wan li ser hev heye. Xwedê di vê bareyê de wiha ferman dike “çiqas mefe mêra li ser jina heye hewqas heqe jinan ji li ser mêran heye” Çi kesê ku bêje heqe mêra ji yê jina pirtir e, jin xizmetkar û bendeyên mêrane, heqe jina li qisedanê ji hember mêra tune, li jinan bi cavek kêm wekî kola binêre ev gelek sase û dijî vê ayeta Quranê ye.

ISLAMDA KARI -KOCA HAKLARI

Hayat ortagi olan eslerin esit olarak birbirerine bazi haklari vardir. Allah bu konuda söyle buyuruyor “Kocalarin karilarindan ne kadar haklar varsa karilarinda onlardan o kadar haklari vardir”. Kocalarin daha fazla haklara sahip oldugunu söylemek kadini zavalli, kocasinin hizmetcisi, karsisinda konusma yetkisinden mahrum bir köle olarak görmek Kurana ters düsmektedir.

 

PERMANA HUDEYBIYÊ

Pêxemberê Xwede bi mezinen Qureysiyan ra rûnist û peymana asîtiyê pejirand, gelek daxwaz u mercan wanê giran ji qebulkir. Hedefa wî destxistina asîtiyê bû, sazkirina rewsek serbestî bû di wê demê de, gelek hevalên pêxember xeyidîn û gotin cira em vê kêmasiye qebûl dikin, divê ku em vê tawîze nedin dijmin . Lê belê resûle ekrem rind dizanibu ku, li hevhatin û ji pasve kisandin jî plan û rêyên mucadele û têkosînê ne, ne qelsatî û rev e. Meselekî Kurdan hey dibejin: “Heta tu keysa xwe neynî, kewkiyen xwe navêje”.

Bi we sulh û peymana hudeybiyê cemaeta misilmanan, berxwe ditin û keysa xwe anîn, desr bi êrîsa fetha Mekkeyê kirin û bi hêsanî û bi seref serkeftin. Dîvê ku her soresvan, ji van peymanê pir ders û ibretan bigirin.

HÜDEYBIYE ANTLASMASI

Hüdeybiye menkiinde Kuresy müsriklerini masaya oturtan Allah´in Resulu Kureyslilerden gelen bazi agir sartlarini kabullenerek barisin saglanmasinda önemli bir rol oynadi. Cünkü tüm amaci barisi saglamak ve gergin olan ortama son vermekti. Eshabin bazilari resulullahin bu tutumuna tavir aldilar resulullah hepsini ikna etti ve neticede müslümanlarin lehine dönerek Mekke fethi icin bir zemin hazirladi. Bu barisin tarihteki gücünün önemli bir dersidir.

DIN VE ULUS

Tüm halk ve uluslara esit gözle bakan islam dini, bütün insanlari insanlik kavraminda birlestirmeye, yeryuzunde insanca yasamayi saglamaya yönelik bir üst kurumdur. Kurani kerimin kirk dokuzuncu suresinin onuncu ayetinde tüm insalara hitaben söyle buyurulmaktadir: “Ey insanlar biz sizibir erkek ve bir disiden yarattik, bir birinizi taniyasiniz (birbirinizin varligini, insani haklarini kabullenip, karsilikli saygi ve sevgide bulunasiniz) diye sizleri halklara ve kabilelere ayirdik. Gercek sudur ki Allah nezdinde en faziletli ve en serefli olaniniz en mütteki (Allahin emirlerine boyun egen, korkan, sakinan) olaninizdir”. (Hucurat -13)
Din, bütün haklar icin vazgecilmez bir hakikat olup cesitli sahalara nüfuz ederek tüm degerlerin korunmasini saglayan bir etkendir.
Din, halkin özgürlük ve mutlulugunu amaclayan siyasi, ekonomik, kültürel vb sahalarda olumlu rol oynayan her türlü insani haklarini elde etmelerine yardimci olan bir sistemdir.
Din, herhangi bir halkin özgürlük ve mutlulugu icin uygulandiginda, cok etkin ve olumlu sonuclar verir. Aksi takdirde sömürgeci güclerin elinde bir halkin baska bir halki ezmesi ve kölelestirmesi yolunda alet olur.
Bu güclerin elinde saptirilan din, sömürülen halklar acisindan, büyük zararlara ve olumsuz sonuclara sebep olur. Ancak bu, dinin özündeki bir olumszuluk degil, dinin saptirilarak istismar edilmesinden dogan bir durumdur.
Dinler, toplumlarin halk ve ulus olma süreclerine ve olgunlastirmalarina büyük katkilar sunmuslardir.

SERXWEBÛN -AZADÎ


Dînê Islamê, azadî û mafên insanî yên her mirovî nas dike. Bi gora Islamê, jiyan azadî, wekhevî, ziman, çand, buyîna xweyÎ mal û milk, Ji her kesî ra heqên tebîî, û fitrîne. Di van heqan da ferqa, sal, dïn, ziman, reng, cins, nijad, (nifis) zuryet û malbatan tune. Ev mafën hanê, ji aliyê Xwedê ve ji herkesî ra, -ji bo ku Xwedê ew mirov aferandine- hatine dayînê. Jiyan çawa mafek tebîiye, azadbüna di fikir, ziman, din, bawerî, xwendin, cand, buyÎna xweyî mal û milk Û gerê jî, mafên tebîîne. Heqê tu kesî tune ku tecawizê van mafan bike. Naskirina van heqan hemûyan, emrê Qur´anêye ku Xwedê wiha ferman dike: “Geli insanan! me hun ji mêr û jinekî çekirne Åu ji we gel, esîr û qebïle peyda kirine ji bo ku hûn hevdû nas bikin ü heqe hevdû qebûl bikin”.

BAGIMSIZLIK -ÖZGÜRLÜK

Islamiyet tüm insanlarin insani hak ve özgürlüklerini tanir. Islama göre, yasamak, özgürlük esitlik, mülk edinme, yas, dil, din renk, cins, irk, soy farki gözetmeksiniz her insanin tabii ve fitri hakkidir. Bu haklar, dogustan Allah tarafindan insanlara, insan olarak yaratildiklari icin bahs edilmislerdir. Yasamak nasil ki tabî bir hak ise fikir özgürlügü, dil, din ve inanc özgürlügü, egitim ve kültür özgürlügü, dolasim ve mesken özgürlügüde insani ve tabî haklardir. Hiç kimsenin bunlara tecavüz etmeye hakki yoktur. Bu haklari herkese tanimak Kur´anin emridir.
“Ey insanlar biz sizleri bir erkek ve bir disiden yarattik ve birbirlerinizi taniyasiniz diye sizi halklara ve kabilelere ayirdik”.

(Hucurat 13)

SELEHADDÎN-Î EYYÎBÎ

Büyük Kürt Islam büyüklerinden biri olan SelahaddÎnî Eyyûbî Azerbeycan sinirlarina yakin bir yerdeki Kürt Rewadî asiretine mensuptur. 1138 yilinda tekrit kalesinde dogar. Dogdugu zaman Kürdistana hakim olan güc Abbasî halifeligine bagli olan Selcuklu Türk beylikleri hakimdir. Kendiside dogal olarak Musa nasil firavunun sarayinda yetistiyse oda bu güclerin yapisi icerisinde ilerlemistir. Askeri ve siyasi yönden geliskin oldugu icin devlet kademelerinde rahatca yükselir. Ilk aldigi görev Sam Emmiyet Müdürlügüdür. Daha sonra kendisine amcasi Serko ile birlikte vezir olur ve biraz bagimsizliginida kazanir.
Daha sonra yönetimde iyice yozlasan ve Kurdistani keyfi bir sekilde idare eden Selcuklulara müdahele etme karari alir ve Kurdistanin önemli bir bölümünü onlarin elinden kurtarir. Burada yapacagi bir anlasma ile Musul, Sancar, Erbil, Harranve Diyarbakrir tek yönetim altinda birlestirerek kendine baglar. Salahaddinin hayatindaki en önemli olay hacli savaslarinda müslüman cephesinin önderligini yaparak bu savaslari müslümanlarin lehine basariyla sonuclandirmasidir. 1099´da Kudüs´üde fethedince bütün Ortadogu ve islam dunyasinin onu rahmetle yadederler. Bati dunyasida onun engin karakteri karsisinda saygida kusur göstermezler. Selahaddin Kurdistani zalimlaerin elinden kurtardigi gibi Ortadogu´yuda bugünkü tabiriyle federasyona basariyla kavusturmustur. Kendisi 1189´da Allahin rahmetine kavusur. Kabri su an Sam´dadir. Cenabi Allah yerini cennet eylesin.

SAÎDE KURDδNIN ISTANBUL´DAKI HAMALLARA

HITABI:

Ey hamallar! Sizin kalbinize bu fikri ekiyorum. Zira kalbinizin hali bozulmamistir. Kulak istemem kalple dinleyiniz. Gayet kiymettar üc cevherimiz var. Seriat, namus gayret lisaniyle muhafazasini bizden istiyorlar. Birincisi Islamiyettir. Ikincisi insaniyettir. ûcüncüsü ise milliyetimizdir. Bundan baska üc düsmanimiz var. Birincisi fakirlikitir yalniz burada kirkbin hamal buna canli delildir. Ikincisi cehl. Ücüncüsü kesmekesliktir. Bize üc elmas kilic lazimdir. Ta ki üc cevherimizi, muhafaza ve üc düsmanimizi da mahfetsin. Birincisi ittihat-i milli, ikincisi say insan-i, ücüncüsü muhabbet-i millidir ki, mu ittihatta o cesimeyi hükümetin eline vermekle harice sarf ettiginden kendimizi müstahak-i adalet ve ona bedel hükümetten adalet ve yigilmis hukukumuzu isteyecegiz.

www.kurder.dk