Kürtler ne zaman Müslüman olumuşlardır?

jan 26, 2014 cudi 0

Kürtlerin, Müslüman olmadan önce en çok etkilendikleri dinin Zerdüştlik olduğu hususu kabul görmüş bir görüştür. Zerdüşt’ün peygamber olup olmadığı ise, alimler arasında tartışmalı bir konudur. […]

Kur’anî Kürtler ve Bid’adî İktidarlar

aug 18, 2012 cudi 0

Peygamber (s.a.v.) şahsında asr-ı saadet diyebileceğimiz dönemden sonraki İslâm tarihinde iktidar ve egemenler İslâmî hak ve hakikatleri müslüman toplumun gündeminden ve gündelik hayatından çıkarma çabası […]

Sürgün ve hapisle geçen bir ömür

apr 14, 2012 cudi 0

1925 Kürt Ulusal Direnme Hareketi’nin bastırılması üzerine, birçok Kürt aydını idam edilirken, (muhtemelen) Sevr Antlaşması’na karşıt tutumu ve ‘Milli Mücadele’yi desteklemesi dolayısıyla, birçok Kürt aydını […]

Kürtler ve İslamiyet

feb 5, 2012 cudi 0

Bir İslam idealistinin birinci görevi, çağımızın vebası olan milliyetçilikle mücadele etmektir. Ancak görünen o ki, Fethullah Hoca’nın şakirtleri, bu hastalıkla mücadele yerine, onu benimsemişler. YASİN […]