Kvinderne erklærer et fælles selvforsvar

I sidste uge deltog 16 kvindelige forsvarsenheder i en to-dages forsvars workshop i Kobane. Her besluttede man at oprette en fælles kvindelig forsvarsfront, der målsætter sig at bevæbne kvinden mod patriarkalske overgreb på samfundets værdier, historie, kultur samt menneskets natur og land.

Beslutningen om en fælles kvindelige forsvarsenhed har været på tale i et stykke tid, og nu er den endelige beslutning taget. Forsvarsenheden består bl.a. af følgende styrker: YPJ, YJA-STAR, YJŞ, YPS-JIN, QSD, Bet-Nahrîn Kvinde Forsvar, MLKP-KKÖ, TKPML-TİKKO, Şehba Kvinde forsvarsenhed, Minbic Forsvarsenhed m.fl., idet ca. 160 delegerede deltog til møderne. Beslutningen blev af hensyn til alle deltagerne både læst op på kurdisk og arabisk.

Målet med denne beslutning er bl.a. at styrke kvindernes rolle i Mellemøsten. Gennem historien har kvinderne ofte været de undertrykte og under mandens magt, en patrikalsk tanke, som man ønsker at gøre op med ved etablering af en fælles front for kvinderne. “For at stå stærkere i fremtiden er kvinderne nødt til at stå sammen som en enhed, som kan være et modsvar til det feudale og patrikalske kvindesyn”, blev det slået fast i slutresolutionen. Flg. er et uddrag fra resolutionen:

“Idet det bemærkes, at en pågående tredje verdenskrig giver sig i kast med at eliminere folkenes natur samt historiske og kulturelle arv og forudser en massakrer mod samfundets kerneelement, nemlig kvinden, og siden hen børnene, fortsætter bagudrettede regionale kræfter deres overgreb mod samfundet. Dette patriarkalske overgreb, der støttes af hegemoniale kræfter, overgriber sig på samfundet ved at målsætte sig kvinden. Vores helt grundlæggende menneskelige ret er at forsvare os overfor ethvert overgreb og forsvare samfundet, kvinderne, kulturen, landjorden og historien. Det er vores livsrealitet.”

De senere år har kvinderne bl.a. i Rojava vist, at deres rolle og betydning i samfundet absolut er vokset. Kvinderne fra Mellemøsten og Kurdistans fire dele er begyndt at bære frugten af de mange års kamp for styrkelse af kvindernes rolle i samfundet. Et modsvar til en mandsdomineret verden og med deres heroiske og organisatoriske indsats har de vist, at kvindernes betydning er mindst lige så meget værd som mandens. Kvindens rolle i den kurdiske modstands- og frihedskamp har også haft en stor rolle i at kvinderne står stærkere end tidligere. Modstands- og frihedskampens fokus på kvinderettigheder har været til stor gavn for kvindernes anseelse i Mellemøsten og Kurdistan, samt en bevidstgørelse hos kvinderne selv om deres rettigheder og ligeværd i samfundet. Derfor er beslutningen om etableringen af en fælles forsvarsenhed for kvinderne endnu et skridt i retning af stærkere kvinder i samfundet.

Endvidere blev det af de delegerede besluttet, at det var vigtigt, at man stadig bekæmpede Islamisk Stat (IS) og sørgede for at befri de tilfangetagne ezidi piger bortført af IS.

Kilde: Yeni Özgür Politika