Konference i Hamborg udfordrer den kapitalistiske modernitet

I Påsken er der inviteret til international konference i Hamborg, som afholdes i lyset af den kurdiske folkeleder Abdullah Öcalans tankesæt. Konferencen afholdes d. 14-16. aprill under overskriften “Challenging Capitalist Modernity III: Uncovering Democratic Modernity – Resistance, Rebellion and Building the New”. 

Konferencen, som er den tredje i rækken er en fortsættelse af konferencen fra 2012, hvor der for første gang afholdtes en international konference omkring

Öcalans ideologiske projekt. Det forventes, at en lang række akademikere, teoretikere og folk i søgen efter alternative samfundsmodeller samledes for at diskutere jineoloji (kurdisk for viden om kvinden, red.), økologi, historie, filosofi, kapitalisme, modstand og opbygning af nye samfund. Havin Güneşer og Reimer Heider fra Network for an Alternative Quest, som organiserer konferencen, orienterede ANF forberedelserne og forventningerne.

Öcalans bøger oversat til 10 vestlige sprog

Initiativet, som kaldes International Freedom for Öcalan, blev oprettet 1999 og herom fortæller Havin Güneser flg.: “Indsatsen har været i gang i godt 18 år. Det har været igennem en lang række faser og er altså nået frem til, hvor vi står nu. Disse faser har for det meste været udtryk for og afhængig af Hr. Öcalans situation. Kampagner for frihed, modstand mod dødsdommen og siden mere målrettet fokus på frihed for Hr. Öcalan. Juridiske tiltag og flere kampagner har gået hånd i hånd, mens der de seneste år primært har været at skabe bevidsthed omkring Hr. Öcalans paradigme, oversættelse af hans bøger til forskellige sprog, osv.”. Öcalans bøger er nu at finde på 10 ikke-vestlige sprog, siger Güneser.

Konferencen vil søge alternativer

Havin Güneser fortæller, at serien af konferencer “Challenging Capitalist Modernity” startede i 2012 og tilføjer: “En lang række kredse kom sammen for at skabe et nyt netværk. Den anden konference i rækken blev afviklet i 2015, og der formåede vi at opnå en større dybde end første gang. Mange flere nye miljøer og akademikere tog del i seriøse diskussioner. Mere end 1200 unge mennesker tog del i konferencen. Vores mål var primært at bevare en platform, hvor mennesker på tværs kunne række ud til hinanden. Og det lykkedes.” Güneser bemærker, at den tredje konference vil sætte fokus på eksisterende alternativer.

Deltagere fra hele verden

Reimar Heider gjorde opmærksom på, at konferencen havde givet genlyd rundt omkring i verden: “Netop fordi den anden konference gik så godt, er det deltagerne selv som reklamerer om konferencen. Mange mennesker har allerede nu tilmeldt sig. En stor gruppe deltager fra Finland, ligeledes fra Italien. Der er personer fra USA, som deltager og rejser på eget initiativ. Der er også talere fra mange forskellige lande. Der er akademikere og siden også repræsentanter fra latin amerikanske bevægelser. Vores mål er at sammenholde erfaringerne fra den kurdiske bevægelse med lignende erfaringer fra andre bevægelser og dermed udvikle en slutsats.”

Konferencen forventes at tolkes simultant til 7 forskellige sprog, herunder Engelsk, Tysk, Kurdisk og Tyrkisk, og det er muligt at finde mere på hjemmesiden http://www.networkaq.net

Kilde: ANF