Interview: SDF’s befrielse af Raqqa vil demokratisere Syrien

Vi fortsætter med interview af medformand for Kurdistan Communities Union (KCK), Cemil Bayik, som svarede på spørgsmål fra ANF omkring den politiske udvikling i Syrien, kurdernes rolle for udviklingen af demokratiet i Mellemøsten og Tyrkisk forsøg på at blokere det. Tidligere skrev vi, at Bayik at den tyrkiske stat satsede på den forkerte hest i Syrien.

KCK’s Bayık påpegede, at intet projekt, der udelukker kurderne, vil lykkes i Syrien. Han sagde, at USA og Rusland ikke vil have at Tyrkiet går ind i Manbij, og bemærkede at USA ikke stoler på Tyrkiet i forbindelse med dets politik omkring Syrien.

Tyrkiet spiller på friktionerne mellem supermagterne

“Der fortsætter med at være en større uenighed over Raqqa operationen. Tyrkiet vil ikke få indflydelse med sin politik omkring Syrien, medmindre Tyrkiet tager del i og spiller en effektiv rolle i Raqqa-operationen. Ved at være en effektiv del af Raqqa-operationen, søger Tyrkiet at kvæle Rojava revolutionen og øge sin indflydelse på Syrien. For at deltage i Raqqa-operationen, har Tyrkiet tyet til alle slags afpresning af USA og koalitionsstyrkerne. Tyrkiet har også forsøgt at drage nytte af modsætningerne mellem USA og Rusland, USA og Iran og Syrien. Imidlertid, på grund af det faktum at Tyrkiets politik ikke indgyder meget tillid, hælder koalitionsstyrketne ikke imod tyrkisk deltagelse i en så vigtig kampagne.

På den anden side ser Rusland, Iran og Syrien mod Raqqa, efter evakueringen af oprørerne i Aleppo. Det seneste initiativ mod Palmyra er en del af dette. Imidlertid havde Syrian Democratic Forces (SDF) og koalitionsstyrkerne tidligere igangsat operationen mod Raqqa, hvilket resulterede i at de nu har initiativet i denne kampagne.

Raqqa operationen forsøges kvalt men SDF har initiativet

Operationen mod Raqqa er helt sikkert kritisk og vil påvirke et stort område, som inkluderer  Deir ez-Zor og strækker sig op til den irakiske grænse. I den sammenhæng har Raqqa-kampagnen potentialet til at påvirke Syrien generelt og den irakisk-syriske grænse, og på den måde have indflydelse på Iraks politik også. Fra dette synspunkt fortsætter en større kamp om Raqqa-kampagnen. Tyrkiets sigte mod Shengal sammen med KDP, er også relateret til Raqqa-kampagnen og til hvem der får kontrol over det østlige Syrien. Bandernes angreb på Shengal var en slags forsøg fra Tyrkiet side på at sabotere koalitionsstyrkerne og SDF i at føre kampagnen sammen. Deres mål var at bremse SDF’s styrker og på den måde forpurre operationen mod Raqqa. Imidlertid førte disse bestræbelser ikke til resultater, fordi SDF allerede har betydelige styrker i området. Raqqa er allerede omringet fra tre sider og IS’ aktiviteter finder hovedsageligt sted på den sydlige og sydøstlige front.

Alligevel holder SDF-styrkerne, der er allieret med koalitionsstyrkerne i Raqqa-operationen, sig på forkant med situationen i betragtning af det faktum at den Nordsyriske Føderation er fremherskende i betydelige områder op til den irakiske grænse og Shaddadi og Hawl er kontrolleret af Nordsyrien, som også er i en position der lægger pres på Deir ez-Zor.

Tyrkiets påbud er ikke blevet accepteret fordi Tyrkiets indtog i Raqqa vil betyde en hindring af en radikal forandring i Raqqa. Tyrkiets engagement i Ragga medfører en øget indflydelse af udemokratiske og antidemokratiske fundamentalistiske bander i Raqqa. I denne sammenhæng, er der ganske betydelige forskelle mellem at Syrian Democratic Forces erobrer Raqqa eller at Raqqa bliver erobret af Tyrkiet eller andre styrker, og dette vil også have forskellige politiske konsekvenser. Det er vigtigt hvem der får kontrol over Raqqa, og Tyrkiets ikke-deltagelse i denne kampagne vil begrænse dets indflydelse ikke kun over Raqqa men også over resten af Syrien, og dette vil styrke positionen for de demokratiske kræfter i Syrien generelt.

SDF’s befrielse Raqqa er en demokratisering af grænseområderne

Det at SDF befrier Raqqa vil betyde en sikring af den Demokratiske Nordsyriske Føderation på et betydeligt niveau og effektivisere de demokratiske kræfter i grænseområderne mellem Syrien og Irak. På dette grundlag vil det sikre fremkomsten af et demokratisk funderet styre i Syrien. At SDF vokser sig stærkere vil gøre de demokratiske kræfter fremherskende i Syrien. Hvad enten med en aftale eller konsensus vil en forandring i Syrien, der er baseret på demokratisering, løfte sløret for formningen af et nyt Syrien. I denne henseende er det vigtigt hvem der befrier Raqqa.

“Det at SDF befrier Raqqa vil betyde en sikring af den Demokratiske Nordsyriske Føderation på et betydeligt niveau og effektivisere de demokratiske kræfter i grænseområderne mellem Syrien og Irak.

Med Befrielsen af Raqqa vil IS utvivlsomt miste styrke. Med svækkelsen af IS vil deres plads ikke blive udfyldt af kræfter, som bare er varianter af dem, som Tyrkiet forsøger at få til at virke som moderate. Måske i tidligere år kunne denne type af styrker, de islamiske grupper med et moderat slør, have haft en fordelagtig position, men med de forgangne år har deres moderate islamistiske tilgang givet plads til ikke en demokratisk holdning men et kapløb med IS, om hvem der er mest yderligtgående. Eller måske bragte IS’ styrkelse deres karakter stadig tættere på IS. I denne forstand vil både IS og disse religiøse, autoritære grupper miste styrke, hvordan de så end definerer sig selv. At Raqqa bliver befriet af SDF vil skabe netop sådan en situation. På denne måde vil støtten øges for en tilgang til Syrien, der inkluderer alle forskelligheder baseret på SDF’s forståelse. Styrken af SDF og koalitionen vil øges. På den anden side og med IS nedbrudt vil regimets autoritet omkring Damaskus, Hama og Humus øges. I denne henseende vil det syriske regime og Rusland have en effekt på balancen. Dermed vil Iran også have en vis vægt på den side. Operationen mod Raqqa vil også skabe en vis lettelse for regimet. “
Kilde: ANF