Internationalister verdenover marcherer for Öcalan

Internationalister verdenover marcherer for Öcalan

Den 1. februar startede en stormarch fra Luxembourg mod Strasbourg i protest med tilfangetagelsen af den kurdiske folkeleder Abdullah Öcalan d. 15. februar 1999. Op mod 70 internationalister gik med sloganet ”Frihed for Öcalan – Status for Kurdistan” samlet set 265 km og ankom i fredags til Strasbourg, hvor de blev taget imod kurdere og franskmænd, der havde ventet i spænding. Journalister, advokater, menneskerettighedsaktivister, venstrefløjsaktivister fra bl.a. Argentina, Spanien, Baskerlandet, Catalonien, England, Frankrig, Tyskland og Schweiz har trukket overskrifter siden, de påbegyndte deres 11 dage lange optog. Målet er at trække internationale opmærksomhed med isolationen af Öcalan, der ikke har set sine advokater i flere år, mens fredsprocessen partner mellem er ophørt og krigen har taget sin fulde fart.

Optog fra Karslunde St. mod Rådhuspladsen

For første gang har en så stor gruppe aktivister med en international karakter marcheret i sådan et omfang for Öcalan. Rundt omkring i Europa har lignende optog været i gang hen over sidste uge. I Danmark startede et optog i fredags fra Karslunde St. og fortsætter lørdag fra Brøndby Strand St. mod Rådhuspladsen, hvor de ventes at blive modtaget med folkedans, musik og talere. Aktivisterne forventes at ankomme på Rådhuspladsen lørdag kl. 13.00.

Öcalan er fredens garant

Öcalans rolle og indflydelse blev bedst åbenbaret i forbindelse med fredsprocessen, der var i gang mellem PKK og den tyrkiske stat med Folkenes Demokratiske Parti (HDP) som parlamentarisk medaktør. I perioden 2013-2015 blev en heftig trafik afviklet parterne mellem, hvor særligt Öcalans udtalelse og breve til såvel staten som PKK udgjorde den ideologisk og sociale ramme omkring fredsprocessen. En ramme som alle parterne prissatte og tillagde vigtig, politisk betydning. Ligeledes opleves en historisk forbedring i den demokratiske takt og tone, debatkulturen samt troen på en varig fred. Öcalan havde overbevist partner om en demokratisk løsning.

Krigsmekanismen holder Öcalan isoleret

En udelukkelse af Öcalan fra den offentlige debat og en isolationspolitik, som der ikke findes en fortilfælde af – hverken juridisk eller politisk – er således en kæp i hjulet på den demokratiske proces og dermed en fredelig løsning på det kurdiske spørgsmål. Den internationale kampagne ”Free Kurdistan – Freedom for Öcalan” har over en lang årrække igangsat store internationale kampagner og underskriftsindsamlinger med millioner af underskrifter. Kurderne insisterer på Öcalan som deres primær fredsforhandler og enhver politik omkring Öcalan bliver af kurderne fortolket som en politik for det kurdiske spørgsmål.