Danimarak HAYIR  Platformu (DHP) Sonuç  Bildirgesi

Danimarka da örgütlü AKP iktidarına muhalif devrimci, ilerici, yurtsever Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Asuri, Ermeni, Alevi, Ezidi, Hıristiyan ve Müslüman kurumları, aydın, gazeteci, akademisyen, kadın ve gençlik kurumları ile bireyeler olarak bir araya gelip Danimarka’da Hayır Platformu’nu kurduk. Genişlemeye ve yeni katılımlara açık platformumuzun temel hedefi AKP-Erdoğan faşizminin halklarımıza dayattığı tekçi yönetimi yasallaştıracak referandum propagandaları döneminde hayır kampanyasını en geniş biçimde örgütlemektir.

Hepimizin bildiği gibi 7 Haziran 2015 seçimlerinden bu yana ülkeyi savaş alanına çeviren AKP-Erdoğan iktidarı, Kürdistan’daki soykırım saldırılarını da hız kesmeden sürdürüyor. 15 Temmuz’da yaşanan şaibelerle dolu darbe girişimini kendisi açısından bir fırsata çevirerek tüm devrimci ve demokratları, ilericileri, muhalif kesimleri susturmanın aracına dönüştüren AKP-Erdoğan faşizmi, gazetecileri, akademisyenleri, sendikacıları, demokratik kitle örgütü temsilcilerini, sivil toplum örgütü üye ve yöneticilerini, HDP eşbaşkanları başta olmak üzere siyasetçi ve milletvekillerini, belediye eşbaşkanlarını, hatta en sıradan eleştirilerle iktidara ve Erdoğan’a yönelenleri cezaevlerine doldurmaktan çekinmemiştir. Tüm muhaliflere yönelik bu saldırılar son olarak faşizmin kurumsal bir kimliğe bürünmesi için sözde Anayasa degişikliği ile kalıcılaştırmak isteniyor.

Şurası çok açık! Bugüne kadar yapılan tüm anasayasalar, özellikle de 12 Eylül Anayasası hep gerici ve faşist bir içerik taşımıştır. Bütün anayasaların değişmez ilkesi olan ırkçı bakış açısı hep korunmuş, Türkiye’de yaşayan tüm uluslar ve azınlıklar ile farklı inanç grupları sürekli yok sayılmıştır. Bu durum, demokratikleşme kisvesi adıyla 12 Eylül Anayasası’nda yapılan tüm değişikliklerde korunmuştur. Referandumda onaylanması durumunda mevcut parlamenter sistemi değiştirip tekçi-diktatoryal bir rejimi yasallaştıracak olan 18 maddelik metinde de bu temel yaklaşım değişmeden kalmıştır.

Mevcut Anayasa’daki anti-demokratik, faşizan unsurlar yetmezmiş gibi yapılmak istenen değişiklik ile tüm farklılıkların yok sayıldıgı, tek kişinin hegemonyasına dayalı, tüm renkleri ve farklılıkları ile “Başkan’a” biat etmiş bir toplum hedeflenmektedir.

Hatırlanacağı gibi 82 Anayasası halk oylamasına götürülmeden önce, cuntacılar halka açıktan çağrı yaparak ”askerin kışlasına dönmesini istiyorsanız bu anayasaya evet demeniz gerekir” diyorlardı. Toplum açıktan tehdit edilip sindirilerek oy isteniyordu. Bu durum halkın azımsanmayacak bir kesimini ”evet verelim de kurtulalım” noktasına getirdi.

AKP ve MHP ortaklığı, tıpkı 12 Eylül cuntacıları gibi davranıyor. Hatta AKP’liler bir adım ileri giderek devlet terörünü itiraf ediyor. Bir kısım AKP yöneticisinin, zaman zaman da Erdoğan’ın açık bir biçimde ‘evet çıkarsa terör biter’ demelerinin bir nedeni budur. Halklarımız iyi biliyor ki devlet gücünü ve kasasını kullanarak terörü uygulayan ve şimdiye kadar kendi kontrolünde götürmek için tüm olanaklarını seferber eden iktidarın bizzat kendisidir. Devleti yönetenler, AKP-MHP faşizmi şimdi de halkı ‘evet’ demeye zorlamak için bu tehdidi kullanmaktadır.

Biz Danimarka’da bulunan göçmenler olarak, tüm topluma zorla dayatılan önceki Anayasanın bir devamı olmanın ötesine geçmeyen, çeşitli milliyetlerden işçi ve emekçi halka yönelik dizginsiz terör estirmede sınır tanımayan, soframızdaki ekmeğimizi kursağımıza girmeden gasp eden iktidara da, bu iktidarın hazırladığı Anayasaya da HAYIR diyoruz.

Hayır kampanyamızın gerekçeleri çok açıktır:

”Tek Millet, Tek Dil, Tek Bayrak, Tek Vatan” diyerek Kürtlerin ve diğer tüm halkların varlığını inkar etmektedir. Kürtlerin anadilde eğitimini yasaklamaktadır. Kürtlerin demokratik bir toplum istemlerini ve birlikte yaşama taleplerini reddetigi icin bu anayasa degisikligine HAYIR DIYORUZ !

Başta Aleviler olmak üzere, Ezidiler, Ermeniler, Süryaniler gibi tüm farklı inançları yok saydigindan bu anayasa degisikligine HAYIR DIYORUZ !

İşçi haklarını, grev, toplu sözleşme ve çalışma haklarını dikkate almadigi için bu anayasa değişikliğine HAYIR DİYORUZ!

İnsan haklarını değil aksine diktatoryal yönetimi esas aldığı için bu anayasa değişikliğine HAYIR DİYORUZ!

Hiçbir kisi halktan daha büyük degildir, bunun için bu anayasa değişikliğine HAYIR DİYORUZ!

Tek adam diktatörlügünün kadinlara yönelik siddetine, gerici yasam bicimin dayatmasina, cocuklara yönelik tecavüzü yasalastirma girisimlerine, LGBT’leri ötekilestiren, katleden erkek egemen zihniyetine HAYIR DIYORUZ!

Halklar, uluslar, inançlar, cinsler tek adam diktatörlüğüyle bastırılamaz. Tek adam diktatörlüğünü ve onu yaratan gerici sistemi reddettiğimiz için bu anayasa değişikliğine HAYIR DİYORUZ!

Ezilen halkları, ulusları, sınıfları, inançları, cinsleri öteleyip, Saray’daki diktatörü onaylayan bir Anayasa’ya karşı olduğumuz için bu anayasa değişikliğine HAYIR DİYORUZ!

Tüm uluslar için tam hak eşitliği; tüm inançlar için tam özgürlük; tam özgürlüğü güvenceleyen gerçek bir laiklik, kadının, gençliğin, aydınların ve tüm bir halkın demokratik haklarını ilan eden demokratik bir anayasayı savunduğumuz için bu anayasa değişikliğine HAYIR DİYORUZ!

Gelin hep birlikte eşit, demokratik ve özgürlükçü bir ülke için referandumda HAYIR diyelim.

DANIMARKA   HAYIR   PLATFORMU

KATILIMCILAR

HDK.DK (Halklarin Demokratik Kongresi. Danimarka)

D.A.B.F  (Danimarka Alevi Birlikleri Federasyonu)

FEY – KURD  (Demokratik Kurt Toplum Merkezi)

SYKP  (Sosyalistlerin Yeniden Kurulus Partisi)

R.A.K.M (Randers Alevi Kultur Dernegi)

D.A.B   (Devrimci Aleviler Birligi)

D.I.D.I.F. DK.  (Emek Partisi Taraftarlari)

PKAN-E (Ic Anadolu Kurtleri Avrupa Platformu)

OPSAK  (Odense  Pirsultan Abdal Dernegi)

D.A.K.B  (Danimarka Alevi Kadinlar Birligi)

A.U       (Alevi Ungdom Danmark)

B.K.D      (Bilikan Kultur Dernegi)

D.K.S.D. (Danimarka Kurt Sanatcilari Dernegi)

S.K.D.M (Sewe Kurt Kadin Meclisi)

FOKUS -A ( Danimarka Kürt Akademisyenler ve Öğrenciler Birliği

Enhedslisten KSG, Kürdistanla Dayanışma Grubu