”Dansk-Kurdisk Kulturcenter” bliver ændret til ”Den Demokratiske Kurdiske Folkeforsamling i Danmark”.

Kære medlemmer og venner

Dansk Kurdisk Kulturcenter afholdte i weekenden den årlige Ordinære Generalforsamling med deltagelse af mange medlemmer og gæster. Ved generalforsamlingen blev de seneste udviklinger i Kurdistan og særligt Rojava drøftet. Der blev vedtaget nogle beslutninger om foreningens fremtidige aktiviteter. Her er et kort referat af generalforsamlingen.

Dagsorden:
-Valg af dirigent, ordstyrer og referent
-Nogle korte taler af vores gæster, YNK/PUK formand Hawre og SF politiker Serdal Benli
-Drøftelse af de seneste udviklinger i Rojava og Nordlige Kurdistan
-Oplæsning og godkendelse af aktivitets-, afgift- og indtægtsrapport fra 2015
-Beretninger om aktiviteter i 2015
-Godkendelse af navneændring
-Valg af medformand og medforkvinde og de andre bestyrelsesmedlemmer.

Generalforsamlingen startede med at der blev valgt dirigent og ordstyrer.

Efter en kort introduktion og hilsen til generalforsamlingen, kom gæsterne YNK/PUK formand Hawre og SF politiker Serdal Benli op på scenen og lykønskede forsamlingen. Bagefter holdte Kurdistan National Congress medlem Adem Uzun et indgående oplæg om den seneste udvikling i Kurdistan og kurdernes selvstyre i Rojava, ”Det Demokratiske Føderale System i Rojava/Nordsyrien”. Talen blev flere gange afbrudt af publikums klapsalver og bifald.
Dansk Kurdisk Kulturcenters årlige aktivitets-, afgift- og indtægtsrapport for 2015 blev læst op og godkendt af forsamlingen, med tilføjelser og rettelser.

Flere medlemmer har udtalt sig om foreningens aktivitetsrapport for 2015 og påpeget nogle mangler. Foreningens prioritering må i år være ungdom og kvinder.

Efter forslag fra tidligere bestyrelse blev det besluttet, at foreningens hidtidige navn ”Dansk-Kurdisk Kulturcenter” bliver ændret til ”Den Demokratiske Kurdiske Folkeforsamling i Danmark”.

Navneændringen blev begrundet ved udviklingen i organiseringen af den kurdiske diaspora, hvor folkets vilje i videre udstrækning ønskes centraliseres i selvorganisering og demokratisk samfundsdeltagelse i Danmark.

Alle udvalg og komitéer under foreningens regi blev præsenteret og godkendt.

Zeliha Titrek og Feti Baran blev genvalgt som medformand og medforkvinde for foreningen, som fra nu af hedder, Den Demokratiske Kurdiske Folkeforsamling i Danmark.

Ordstyrer takkede for god ro og orden.

Med venlig hilsen
Den Demokratiske Kurdiske Folkeforsamling i Danmark