Til offentligheden og alle arbejdere!

Til offentligheden og alle arbejdere!

Fra kampens by, de faldne soldaters by, modstandens by Kobanê, sender vi vores varmeste hilsner til alle verdens arbejdere på 1 maj. 1 maj er dagen, der markerer arbejdernes kampe mod kapitalismens tyranni og undertrykkelse.

Revolutionen i Rojava (Nordsyrien) er en milepæl – en sejr for Mellemøstens for hele verdens arbejdere og undertrykte folkegruppers evige kampe mod kapitalistiske tyranner og systemer. Det er kvindernes, arbejdernes og de unges sejr mod de undertrykkende magthavere.

I kampene mod ISIS og deres støttende kræfter, kæmpes der en brag kamp for menneskeheden og dennes værdier. Vores mål er danne en demokratisk model, som tager magten fra de undertrykkende magthavere og for at sikre lige rettigheder til folket, arbejderne, kvinder, og til minoriteter  uden at skelne mellem etniske og religiøse forhold. Det som ønskes opnået er, hvad arbejderbevægelser vil opnå. En revolution som resultat af arbejdernes og folkets, mange årige modstand og kamp.

Takket være de brave krigeres heroiske indsats, har vi formået at slå ISIS banderne ud af byen Kobanê. Men kampene fortsættes i de omkringliggende landsbyer og områder. Byen er fortsat omringet af ISIS og alle veje der fører til Kobanê er under ISIS kontrol, på den måde er Kobanê stadigvæk under økonomisk og militær blokade. Vores YPG og YPJ enheder kæmper stadigvæk for at bryde belejringen. Under de hårde kampe i byen ligger nu 80 % af byen i ruiner og på grund af blokaden er det svært, at få den logistiske hjælp der skal til for at genetablere dagligdagen for de civile i byen.

Fra arbejdernes lange modstands historie ved vi at solidaritet kan fjerne alle slags blokader og geografiske grænser. Hvis vi holder sammen kan vi formå at fuldføre revolutionen og være med at skabe bedre verden uden undertrykkelse og klassekamp. Hvis vi kæmper side om side kan vi gøre verden et bedre sted.

Vi, Kobanês arbejdere og Kantonens administration, hilser alle verdens arbejdere, frihedskæmpere, dem der kæmper mod undertrykkelsen. Og siger tusind tak for solidariteten det viste med os og hjælpen de har sendt til os.

Vi kalder alle arbejderbevægelser, fagforeninger, alle der kæmper for fjernelse af undertrykkelsen, til at hjælpe Kobanê aktivt. For vi mener kampen vi kæmper her er ikke kun vores, vi kæmper for alle verdens undertrykte folk, for menneskeheden og for et værdigt liv med ligestilling uden undertrykkelse.

Revolutionen, vi kæmper for at fuldføre vil være et forbillede for alle verdens undertrykte. Vi kalder alle til at hjælpe os for at bevare de rettigheder vi har opnået.

Længe leve verdens frihedskæmpere og glædelig 1 maj til alle kammerater

 

Solidariske hilsner

Sammenslutning af Kurdiske Foreninger i Danmark (FEYKURD)