Pressemeddelelse: Magt og politik bliver sat over humanitær hjælp

Fra: Byrådsmedlem, Celal Deniz Kilic og frivillig projektassistent, Barbara Kaad Ostenfeld

Et stort indsamlingsprojekt af varmt tøj og tæpper til fordrevne kurdere fra Kobanê, på den tyrkisk/syriske grænse, blev sat i gang i Furesø Kommune i midten af februar. Indsamlingen skulle hjælpe flygtningene fra krigen i Syrien, der var drevet på flugt af Islamisk Stat (IS), og som, udover at have mistet deres hjem, også har mistet de fleste af deres ejendele.

Manden bag projektet, byrådsmedlem, Celal Deniz Kilic, der er dansk kurder, opfordrede Furesøs borgere til at hjælpe de nødlidende mennesker. Indsamlingen gik over alt forventning. Inden for 2 ½ uge, var der indsamlet omkring 900 flyttekasser med tøj, sko, tæpper, soveposer, dyner, puder, legetøj, ting til personlig hygiejne med meget mere. Indsamlingen fik stor mediebevågenhed både lokalt og nationalt. Alt tegnede godt, og de mange frivillige var godt tilfredse med resultatet, da de, i midten af marts, så bagenden af lastbilen forlade Furesø Kommune, på vej mod Tyrkiet.

Nødhjælpen nægtes adgang til Tyrkiet

Lastbilen med de 900 flyttekasser ankommer til den bulgarske/tyrkiske grænse, ved byen Hamzabeyli, en sen aften i slutningen af marts. Her mødes Deniz med chaufføren, Isa Özer, ved grænsen. Alle toldpapirer bliver fremvist, men lastbilen nægtes indkøring i Tyrkiet. Beskeden er at bilen må over at holde på en nærliggende parkeringsplads i toldområdet, og behandlingen af sagen må vente til den følgende dag.

Den følgende morgen fortæller tolderne, at der mangler et donationspapir. Et papir fra den tyrkiske ambassade i Danmark, der giver lov til at Danmark kan donere varer (nødhjælp) til den tyrkiske kommune, Suruc, hvor en del af de 200.000 fordrevne kurdere bor i teltlejre.

Deniz rejser straks tilbage til Danmark, hvor han, sammen med Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen, får et møde i stand med den tyrkiske ambassade, i håb om hurtigt at få det pågældende donations papir, så nødhjælpen kan komme frem hurtigst muligt.

Yderligere krav gives fra den tyrkiske regering

På ambassaden bliver de modtaget af en mand, der præsenterer sig som ambassadør, men hvor det senere viser sig, at det er ambassadens oversekretær, Mustafa Günes. På mødet bliver der stillet yderligere krav, i form af at alle varelister skal oversættes til tyrkisk, og at oversættelsen kun kan udføres af den tyrkiske ambassades egen tolk, på trods af at Deniz taler flydende dansk/tyrkisk og selv kan oversætte ord som flyttekasse, tøj, sko, tæpper, legetøj osv. Så ambassaden sætter en kæp i hjulet i stedet for at hjælpe.  Frustrationen er stor.

Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen, skriver et brev til den tyrkiske ambassadør, hvori han udtrykker stor sorg i forhold til at lastbilen er stoppet ved grænsen mellem Bulgarien og Tyrkiet på grund af formaliteter. Han skriver bl.a.: ”Som borgmester i Furesø vil jeg indtrængende bede om, at De medvirker til, at lastbilen så hurtigt som muligt kan passere grænsen mellem Bulgarien og Tyrkiet og fortsætte rejsen til bestemmelsesstedet”, og at han håber, at sagen vil være løst inden for de kommende dage.

Da Deniz møder op på ambassaden med brevet fra borgmesteren, vil ambassaden ikke tage imod det.

Til gengæld lavede de straks donations papiret, og så bort fra deres egne krav, fra dagen før, om oversættelse af dokumenter. Deniz er glad, for nu tror han på, at lastbilen endelig vil kunne passere grænsen og nå frem med den hårdt tiltrængte nødhjælp.

Donations papiret mails straks til tolderne ved den bulgarske/tyrkiske grænse, samt Suruc kommune.

I stedet for at lade lastbilen passere stilles der nye yderlige krav, om at der skulle have været indhentet tilladelse fra det tyrkiske udenrigsministerium. Et nyt lovkrav der netop var trådt i kraft den 15.3.2015, dagen efter at lastbilen havde forladt Danmark, og derfor ikke et krav Deniz havde forholdt sig til i forbindelse med indsamlingen – eftersom lovkravet var ikke-eksisterende på daværende tidspunkt.

Nødhjælpen når definitivt ikke frem til sit mål

Tolderne foreslår at Deniz donerer de 900 flyttekasser til Tyrkisk Halvmåne (det tyrkiske Røde Kors). Deniz indvilliger i dette, da udsigterne til at effekterne når frem til flygtningene fra Kobani ikke længere er eksisterende, og det derfor vurderes at det er bedre at nødhjælpen gør gavn et andet sted, end at den slet ikke gør gavn.

Tyrkisk Halvmåne takker ja til at overtage nødhjælpen, men alligevel får lastbilen ikke lov til at køre ind i Tyrkiet, da den tyrkiske regering ikke vil give lov til dette. Et tyrkisk parlamentsmedlem, Atilla Kart, forsøgte også at få tilladelse fra det tyrkiske udenrigsministerium, men det lykkedes ikke. Ligeledes forsøgte lastbilfirmaet sig, ved at kontakte indflydelsesrige personer i den tyrkiske regering, men det gav heller ikke pote. Borgmesteren i Suruc kommune (i Tyrkiet), forsøgte, sammen med kommunens advokat, Recep, at få tilladelse til at varerne skulle komme til deres kommune – men fik også afslag.

Lastbilen tvinges tilbage til Danmark – med nødhjælpen

På trods af den ihærdige indsats fra instanser i både Danmark og Tyrkiet, måtte lastbilen til sidst vende næsen mod Danmark – med de 900 flyttekasser fuldt med nødhjælp.

Lastbilens forventede ankomst i Danmark er lørdag d. 25. april 2015.

Hvad der skal ske med de mange effekter står stadig uvist.  Ønskescenariet er at tøjet alligevel ender hos flygtningene ved den syriske grænse, men indtil videre har Deniz brugt omkring 80.000 kr. på projektet, uden at det er lykkes at få tøjet frem. Det vil derfor kræve økonomisk hjælp fra regeringen eller private aktører, samt den tyrkiske regering, for at projektet kan lykkes.

Lastbil med nødhjælp fra Ålborg, er strandet i den tyrkiske told

Lige nu står der en anden dansk lastbil med nødhjælp, fra Ålborg, ved byen Urfa (i Tyrkiet), som er kommet over grænsen, men som har været tilbageholdt i tolden i over en uge.   Vi frygter at denne lastbil vil lide samme skæbne som vores, og at nødhjælpen ikke når frem.

Vores nødråb til den danske regering

Vores håb er, at det danske udenrigsministerium, vil hjælpe med at få Tyrkiet til at indse, at det er vigtigt at nødhjælpen kommer frem, og at det drejer sig om mennesker der står i en situation hvor de har særligt behov for akut hjælp, for at komme igennem denne svære periode.

Vi har i dag talt med udenrigsminister, Martin Lidegaard, i forbindelse med hans besøg i Farum Kulturhus, torsdag aften, hvor det blev aftalt at vi skulle sende en beskrivelse af projektets hændelsesforløb. Dette i håb om at den danske regering, vil kunne påvirke den tyrkiske regering til at åbne en humanitær korridor til flygtningene fra Kobanè, i Syrien.

Vedlagt:

Foto af Celal Deniz Kilic, og en lille pige fra en af flygtningelejrene, der har mistet begge sine forældre. Hun spurgte Deniz, gentagne gange, om hun måtte komme med ham hjem til Danmark. For os er hun blevet symbol på denne humanitære katastrofe.  Det er hendes fremtid, og liv, vi skal værne om.