Pressemeddelelse: Dansk nødhjælp til Kobane strandet i Tyrkiet

Nødhjælpen, som byrådsmedlem i Furesø, Deniz Celal Kilic og Kobane Støttefond i Danmark har indsamlet til Kobane og sendt afsted med en lastbil, har nu i flere dage været tilbageholdt ved den tyrkiske grænse.

De tyrkiske myndigheder har foreløbig skabt mange problemer og vil ikke lade hjælpen komme videre til de mange Kobane-flygtninge, der lige nu befinder sig i Tyrkiet og særligt i byen Suruc tæt på Kobane.

“Dette er usmageligt. Nødhjælp til de nødlidende flygtninge kan ikke nå frem, fordi den tyrkiske regering politiserer nødhjælpen. De kræver, at hjælpen afleveres til de tyrkiske myndigheder. Og vi ved fra tidligere, at hjælpen ikke når frem til dem, det er tiltænkt, hvis først den overtages af de tyrkiske myndigheder,” udtaler talsmand for Kobane Støttefond Daniel Madsen

Kobane Støttefond og herboende kurdere appellerer til den danske udenrigsminister om at tage sig af sagen omgående og sørge for, at den danske nødhjælp når frem til Kobane.

Sammen med hjælpen fra Danmark venter yderligere 5 lastbiler fyldt med nødhjælp til Kobane lige nu ved den tyrkiske grænse. Vi finder det tankevækkende og usmageligt at selv nødehjælpen til de kurdiske flygtninge anses som et problem af tyrkiske myndigheder. Det er vigtigt at nævne, at Dansk Rødkors nægtes ligeledes adgang af tyrkiske myndigheder i forhold til at komme ind i Kobane for at yde humanitær bistand.

Vi opfordrer verdenssamfundet til at gribe ind og udvise solidaritet med det kurdiske folk, der er i nød.

Med venlig hilsen
Kobane Støttefond
Kontak: Daniel Madsen Mobil: 30 51 97 98
Kontak: Ayhan Dugan Mobil: 40 51 48 80
Mail: kobanestottefond@gmail.com