FEY-KURD: Öcalan er forsat nøglen til en fredelig løsning

Sammenslutning af Kurdiske Foreninger i Danmark, FEY-KURD, fordømmer den international sammensværgelse på det kraftigste og isolationsfængsling af den kurdiske folkeleder Abdullah Öcalan i de sidste 16 år.

 

“Som bekendt blev den kurdiske folkeleder Öcalan den 15. februar 1999 taget til fange og overladt til det tyrkiske regime i kraft af en international sammensværgelse. I dag sidder Öcalan på fangeøen Imrali, hvorfra han i de sidste 16 års isolation har insisteret på en demokratisk og fredelig løsning af konflikten.

 

Trods denne indstilling fra Öcalans side har det tyrkiske regime endnu ikke overbevidst kurderne om, at den ligeledes er interesseret i en fredelig løsning af den kurdiske konflikt.

 

Som den danske offentlighed også følger med i, har man i Tyrkiet igangsat en fredsproces mellem PKK-lederen Abdullah Öcalan og de tyrkiske myndigheder siden januar 2013. På trods af to års arbejde, har den tyrkiske regering ikke taget nogen seriøse skridt med henblik på en demokratisk løsning af den efterhånden 30 års konflikt.

 

På trods af verserende forhandlinger mellem den tyrkiske regering og den kurdiske leder, har Öcalan siden 27. juli 2011 ikke mødt sine advokater. I dag sidder fortsat tusindvis af kurdiske aktivister – og politikere i de tyrkiske fængsler, heriblandt folkevalgte parlamentsmedlemmer.

 

Samtidigt har den kurdiske bevægelse i Syrien, vist hvilken vej kurderne vil. Kurdernes svar på konflikten er ikke separatisme, men en demokratisk decentral udvikling i de kurdiske områder. Denne udvikling har skræmt den tyrkiske regering. I stedet for at se denne udvikling som en positiv tendens og en mulighed for fred, har den tyrkiske regering indtil videre reageret negativt overfor den demokratiske løsningsmodel kurderne her har praktiseret.

Selv om den tyrkiske regering endnu ikke har indikeret tydeligt nok for et ønske om en fredelig løsning på konflikten, håber kurderne fortsat på, at den 30-årige konflikt får sin ende inden den koster flere livet. Derfor henviser vi kurdere til vores leder, Abdullah Öcalan, som skal gøres en aktiv part i fredsprocessen ved at udvide hans handlemuligheder.

 

Vi opfordrer derfor den danske offentlighed til at støtte op omkring en fredelig løsning af konflikten.

Lad ikke kurderne være alene i deres kamp om et frit og ligeværdigt liv.

Med venlig hilsen