PRESSEMEDDELELSE: Anmeldelse til politiet af udenrigsminister Martin Lidegaard

København den 11. september 2014.

PRESSEMEDDELELSE: Anmeldelse til politiet af udenrigsminister Martin Lidegaard for:

Overtrædelse af straffelovens § 114, (terrorlovene) stk. 3, nr.: 3,
som siger:

“Endvidere straffes på samme måde den, som der med det i stk. 1. nævnte forsæt, truer med at begå en af de i stk. 1 og 2 nævnte handlinger.
( bemærkning : Som er reelle terroraktioner mod en stat eller en befolkning)

– § 114, stk. 3, nr.: Direkte eller indirekte stiller penge, andre formuegoder, eller finansielle eller andre lignende ydelser til rådighed for, en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger omfattet af
§ 114”.

Anmeldelsen mod udenrigsministeren vil blive afleveret fredag d. 12. sep.
kl. 14.30 på Station City, Halmtorvet 20, 1700 København V, af Horserød-Stutthof foreningen (som er en forening for frihedskæmpere og deres efterkommere fra besættelsestiden) v/ formand Bodil Enoch og FIR-DK (den internationale sammenslutning af modstandsfolk) v/formand Anton Nielsen, samt enige bestyrelser fra begge foreninger.

Baggrunden for at vi mener at Rigsadvokaten skal rejse sigtelse mod udenrigsminister Martin Lidegaard er, at han med sin anbefaling til Folketinget om militær støtte til PKK og med sine udtalelser i Berlingske Tidende d. 23. august 2014 støtter den kurdiske frihedsbevægelse PKK, som står på EU’s og USA´s terrorlister. I Berlingske Tidende er han citeret for følgende: “Vi vil komme til at støtte PKK” – og – “dette ikke er en diskussion om PKK´s status i EU-kredsen lige nu. Vi koncentrerer os om at støtte kampen mod ISIS”.

EU domstolen erklærede i 2008 at PKK ikke burde stå på terrorlisten da det ikke var bevist at det er en terrororganisation, men den danske stat har ikke ændre PKK’s status som ”terrororganisation”.

Samtidig med at udenrigsministeren anbefaler, og et samlet folketing åbent giver støtte til en bevægelse som står på terrorlisterne – sidder 10 kurdiske mænd siden september sidste år på anklagebænken i Københavns byret, anklaget for at have samlet penge ind til PKK. De havde – med dansk lov i ryggen – samlet penge ind til den dengang lovlige kurdiske tv-station ROJ TV, som havde sendetilladelse fra Danmark. ROJ TV blev lukket og beskyldt for “at fremme terror”, på trods af det danske radio- og tv-nævn ikke fandt bevis for dette.

Med venlig hilsen Bodil Enoch (Horserød-Stutthof foreningen) og Anton Nielsen (FIR / Danmark)