NEWROZ ER SYMBOLET PÅ OPRØR, FRIHED OG HÅBET

Newroz betyder på kurdisk ny dag og står for kurdisk nytår. Newroz, der fejres d. 21. marts er dagen, hvor forår melder sin ankomst. Derfor er Newroz for kurderne på lige fod med andre Mellemøstlige befolkningsgrupper grundlæggende en forårsfest. Dog har kurderne i deres historie altid tillagt en politisk betydning til Newroz som den dag, hvor kurderne har gjort op med magthavernes tyranni og deres undertrykkelse.
Historien for Newroz går tilbage til året 612 f.kr, hvor smed Kawa har gjort op med den assyrisk kong Dehak´s brutale undertrykkelse af kurderne. Dette oprør er blevet markeret ved et bål oppe på bjerget. Hvert år antændes derfor Newroz`bål for at minde om dette oprør. Dansk Kurdisk Kulturcenter antænder Newroz-bålet i år på Rådhuspladsen på torsdag d. 20.3.2014 kl. 17:00.

Sidste års Newroz i den kurdiske by Amed i Tyrkiet har været historisk, hvor den kurdiske folkeleder Abdullah Ôcalan fra sit tyrkiske fangenskab erklærede våbenhvile og har dermed endnu en gang skabt mulighed for en demokratisk løsning af det kurdiske spørgsmål. Ôcalan har i de sidste 15 års isolation insisteret på en demokratisk og fredelig løsning af konflikten, hvilket han tydligt indikerede ved Newroz 2013.
Trods denne indstilling fra Öcalans side har det tyrkiske regime endnu ikke overbevidst kurderne om, at de ligeledes er interesseret i en fredelig løsning af den kurdiske konflikt. Som den danske offentlighed også følger med i, har man i Tyrkiet igangsat en fredsproces mellem PKK-lederen Abdullah Öcalan og de tyrkiske myndigheder siden januar 2013. På trods af det år, der er gået, har den tyrkiske regering ikke taget nogen seriøse skridt med henblik på en demokratisk løsning af den efterhånden 30 års konflikt. På trods af verserende forhandlinger mellem den tyrkiske regering og den kurdiske leder, har Öcalan siden 27. juli 2011 ikke mødt sine advokater. I dag sidder fortsat tusindvis af kurdiske aktivister- og politikere i de tyrkiske fængsler, heriblandt folkevalgte parlamentsmedlemmer.

På trods af det spinkelt håb kurderne har, håber vi fortsat at dette Newroz kan bane vejen for en reel løsning af det kurdiske spørgsmål. Således opnår kurderne de rettigheder, som de blev frataget i de sidste århundrede.
Newroz Piroz be! (godt Newroz)

Med venlig hilsen
Dansk Kurdisk Kulturcenter