ÔCALAN ER FORTSAT NØGLEN TIL EN FREDELIG LØSNING

Sammenslutning af Kurdiske
Foreninger i Danmark (FEY-KURD)
indkalder til et optog lørdag den 15
februar kl. 13:00 for at protestere mod
komplottet mod kurdisk folkeleder
Abdullah Öcalan.

Som bekendt blev den kurdiske
folkeleder Ôcalan den 15. februar 1999
taget til fange og overladt til det
tyrkiske regime i kraft af en
international sammensværgelse. I dag
sidder Ôcalan på fangeøen Imrali,
hvorfra han i de sidste 15 års isolation
insisteret på en demokratisk og
fredelig løsning af konflikten.

Trods denne indstilling fra Ôcalan´s
side har det tyrkiske regime endnu
ikke overbevidst kurderne om, at de
ligeledes er interesseret i en fredelig
løsning af det kurdiske konflikt.

Som den danske offentlighed følger
med at der i Tyrkiet igangsat en
fredsproces mellem PKK lederen
Abdullah Öcalan og de tyrkisk
myndigheder siden januar 2013. På
trods af de mange måneder, der er
gået har tyrkiske regering ikke taget
nogle seriøse skridt med henblik på en
demokratisk løsning af efterhånden 30
års konflikt.

På trods af verserende forhandlinger
mellem tyrkisk regering og den
kurdiske leder, har Öcalan siden 27.
juli 2011 ikke mødt sine advokater. I
dag sidder fortsat tusindvis kurdiske
aktivister- og politiker i tyrkiske
fængsler heriblandt folkevalgte
parlamentsmedlemmer.

Selv om den tyrkiske regering endnu
ikke har indikeret tydeligt nok for et
ønske om en fredelig løsning på
konflikten, håber kurderne fortsat på,
at den 30 årige konflikt får sin ende
inden det koster flere livet. Derfor
henviser vi kurdere til vores ledere
Abdullah Ôcalan, som skal gøres en
aktiv part i fredsprocessen ved at
udvide hans handlemuligheder.

Vi opfordrer derfor den danske
offentlighed til at støtte op omkring en
fredelig løsning af konflikten.

Lad ikke kurderne være alene i deres
kamp om et frit og ligeværdigt liv. Mød
derfor op og udvis din solidaritet.

Optoget starter kl.13:00 fra Vesterbro
Torv, hvorfra der marcheres mod
Rådhuspladsen, hvor der en
demonstration vil finde sted.

Vel mødt

Med venlig hilsen
FEY-KURD [Sammenslutning af
Kurdiske Foreninger i Danmark