ROJ TV FÅR EN NY CHANCE I HØJESTERET

Højeste retsinstans vil undersøge den afgørelse i landsretten, som tog sendetilladelsen fra ROJ TV.

Den kurdiske tv-kanal, ROJ TV, får nu en mulighed for at erobre sin ret til at udsende tv tilbage, når Højesteret i februar behandler den rettighedsfrakendelse, som lukkede for signalet fra tv-stationen, efter at den sidste år blev dømt efter de danske terrorbestemmelser, skriver Politiken.

Får ROJ TV medhold i Højesteret, vil selskabet have mulighed for at søge en ny sendetilladelse hos Radio- og tv-nævnet. Dog vil Højesterets afgørelse ikke berøre selve grundlaget for terrordommen.

ROJ TV blev i juli sidste år af Østre Landsret frataget muligheden for at sende tv-programmer fra dansk grund, og samtidig blev ROJ TV som selskab frataget rettigheden til at sende tv.