TC Dışişleri Bakanlığından Rudaw Tv Ait Gizli Belge

Güney Kürdistan’dan bir süre önce yayına başlayan Rudaw televizyonunun arkasında Türk devletinin olduğuna ilişkin elimize geçen gizli bir belgeyi yayınlıyoruz.

Güney Kürdistan’dan bir süre önce yayına başlayan Rudaw televizyonunun arkasında Türk devletinin olduğuna ilişkin elimize geçen gizli bir belgeyi yayınlıyoruz.
TC. Dışişleri Bakanlığı imzalı gizli ibareli belgede, Rudaw televizyonun Türk devleti tarafından yeni konsept çerçevesinde PKK’ye karşı psikolojik harekat kapsamında kurulduğu aktarılıyor.

“KUZEY BÖLGESİNDE” RUDAW TV İLE PKK’YE KARŞI PSİKOLOJİK HAREKAT
Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından Hewler konsolosluğuna gönderilen söz konusu belge de, Türk devletinin “kuzey bölgesi” dediği Güney Kürdistan’daki bölgesel çıkarları temelinde “yerel güçler” ile işbirliği içinde PKK’ye karşı psikolojik harekat çerçevesinde Rudaw isimli bir televizyonun Hewler merkezli yayına hazırlandığı belirtiliyor. Belgede Rudaw televizyonun kuruluş amaçları,“… bölücü örgüt ve uzantılarının televizyon üzerinden teşhir edilerek yıpratılması, bölücü örgüte karşı kamuoyu oluşturulması bölge politikamız açısından stratejik öneme sahiptir. Erbil konsolosluğumuz bu çalışmalardan mükellef kılınmıştır”şeklinde ifade ediliyor.

RUDAW TV’NİN YAYIN POLİTİKASI MİT’TEN, TV GİDERLERİ GİZLİ ÖDENEKTEN
Hewler’den bir süre önce yayına başlayan Rudaw televizyonunun, Kuzey ve Batı Kürdistan parçalarında PKK ve PYD’ye yönelik yaptığı yayınların MİT bünyesindeki Psikolojik Harekat Başkanlığı tarafından belirlenerek düzenli olarak her ay Hewler konsolosluğuna gönderileceği bilgilerinin yer aldığı belgede, Rudaw televizyonun mali giderlerinin Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık gizli ödeneğinden karşılanacağı belirtiliyor.

Rudaw TV, yayına başladığı tarihten itibaren Rojava devriminin gerçekleşmesi ile birlikte PYD ve YPG’ye karşı yaptığı haber ve programlarla kendisine verilen özel savaş görevini yerine getirmeye başlamıştı. Geçen süre zarfında belli periyotlarla PKK’ye ihanet ederek kaçanlar Rudaw ekranlarına taşındı. PKK’nin ulusal birlikten yana olan bütün çabalarına karşı Rudaw televizyonu, MİT’ten aldığı talimatlar üzerine Kürtler arası ulusal birliği parçalamak için bütün imkanlarını seferber etti.
RUDAW TV’NİN ÇALIŞANLARI GÜLEN CEMAATİ VE PKK’DEN KAÇANLAR

Lekolin.org sitesinin eline geçen belgede, MİT-Psikolojik Harekat Başkanlığı bünyesinde yayına başlayan Rudaw televizyonunda çalışacak olanların MİT’in onay verdiği Gülen cemaatinin Güney Kürdistan’daki okullarından devşirilenler ile PKK’den kaçanlar arasından seçilmesi talimatı veriliyor. Özellikle PKK’den kaçanların televizyona alınmasına vurgu yapılarak, “… pkk’nın dağ kadrosundan ve legal alanından kaçanlardan oluşturulması bölücü örgüte yönelik psikolojik harekatta önemli kazanımlar sağlayacaktır” değerlendirmelerine yer veriliyor.
Belgenin son bölümünde ise Rudaw televizyonun genel yayın politikasının belirlendiği 10 maddelik talimatlar sıralanarak, Hewler konsolosluğunun bu maddeleri “hayata geçirmekle sorumlu olduğu” belirtiliyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığının Hewler konsolosluğuna gönderdiği gizli ibareli belgede yer alan Rudaw televizyonunun genel yayın politikası şu şekilde sıralanıyor:
1) Bölücü örgüte mesafeli ve karşı olanlar öne çıkartılmalıdır,

2) bölücü örgüt PKK ve uzantıları PYD-YPG karşıtı propagandaya …… veren programlar hazırlatılmalı,
3) Suriye’de PKK karşısındaki Kürt şahsiyetleri (S. Bedrettin, A. Beşar) öne çıkartılarak Kürt önderleri olarak lanse edilmeli,

4) Suriye Kürtlerinin bulunduğu bölgelere Peşmergenin girmesini meşrulaştıracak programlar hazırlanmalı
5) Bölücü örgüt uzantıları PYD-YPG teşhir edilmeli, güvensizlik yaratılmalı, Suriye Kürtlerini temsil etmediği vurgusu öne çıkartılarak itibarsızlaştırılması sağlanmalı,

6) Kuzey Irak’taki KDP ve hükümet ile ….. alınan karar doğrultusunda sınır kapıları kapatılarak Suriye’de Kürt bölgesine uygulanacak ambargo ile ortaya çıkacak yaşamsal sorunlarda PYD hedef gösterilmeli, bu çerçevede röportaj ve haberlere yer verilmeli,
7) PKK ile Suriye rejimi arasında ittifak olduğu yönünde dezenformasyon haberler yayınlanmalı,

8) Suriye’de Kürt partilerine bölücü örgüt PKK’nın baskı yaptığı, tutuklamalar yaptığı haberleri ile Kürtlerin tepkisi PKK’ya yönlendirilmeli,
9) Televizyonda PKK ve uzantıları PYD-YPG propagandası sayılabilecek haberler asla yapılmamalı,

10) Suriye Kürtleri üzerinde Türkiye’nin dost, kardeş bir ülke olduğu etkisini güçlendirecek propagandalara ağırlık verilmeli,