ROJ TV sendt til tælling

Det er vist ingen hemmelighed, at ROJ TV har været gennem en slem tid de sidste halvandet år.

På trods af de bedste hensigter og viljer fra både medarbejdere og ikke mindst fra det kurdiske folk har det været en daglig kamp at drive tv-virksomhederne Mesopotamia Broadcast A/S og ROJ TV A/S. Kun få har villet samarbejde med os, siden Byretsdommen faldt 10. januar 2012.

Nogle samarbejdspartnere valgte alligevel at støtte os, selvom også de har haft besværligheder og de har måttet væbne sig med tålmodighed i forhold til vores ustabile likviditet, båndlagt og styret af danske bankers berøringsangst, selvom sendetilladelsen for ROJ TV fortsat var fuldt lovlig og gældende.

Hvis man skulle sætte en rammende titel på tv-stationens 8-årige levetid, kunne man kalde den ”ROJ TV, en TV-station i modvind.”
Og med Landsrettens dom 3. juli i år, der frakendte sendetilladelsen på ubestemt tid, som seneste angreb, er øjeblikket kommet for ROJ TV til at kaste håndklædet i ringen.

Vi ville ønske, vi kunne gøre det lidt mere elegant, med den ægte kurdiske kampånd, som altid har været herskende i vort arbejde med at levere aktuelt og informativt tv med kurdisk vinkel.

Men vi er tvunget i knæ. Vi kan ikke længere løfte det journalistiske ansvar.
Derfor indgiver vi i dag klokken 12 konkursbegæring for begge selskaber til Sø- og Handelsretten.

Imdat Yilmaz, direktør for ROJ TV udtaler:
”Det afgørende stød kom fra den danske bankstand og domstolens krav om, at vi straks skulle betale bøden. Vi håbede på, at myndighederne ville afvente den eventuelle vurdering fra Højesteret.

Absurd nok var vores faste støtter og trofaste seere, lige efter Landsrettens dom, opsatte på at få indsamlet globale midler til at få betalt de idømte bøder i en fart, så alle kunne stille sig tilfredse og komme videre i proceduren i et retssamfund. Men ingen danske banker har villet samarbejde omkring indsamlinger, de har afvist enhver transaktion.”
Det var således ikke alene en domsafgørelse, der fik lagt den kurdiske stemme ned, derimod de danske bankers manglende mod. Resultatet er, at den mest populære og globalt-rækkende kurdiske tv-station, der i otte år har været drevet af det kurdiske folk og deres økonomiske velvilje, ingen fremtid har længere.

Vi takker alle de mange mennesker, der fast gennem årene har støttet os i ånd, såvel i mod og økonomisk, som de kreditorer, der gang på gang har udvist tålmodighed. I dag kan vi desværre ikke bære ansvaret længere, vi beklager på det dybeste.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen