Demokrati i Danmark..?

Efter 8 års levetid har ROJ TV i dag været nødt til at
kaste håndklædet i ringen ved at indgive
konkursbegæring for begge selskaber til Sø- og
Handelsretten. Det oplyser ROJ TV´s bestyrelse i en
pressemeddelelse i dag.

I pressemeddelelsen takker bestyrelsen for alle
medarbejder og det kurdiske folk, der har bakket op
tv-stationen og oplyser, at det siden Byretsdommen,
faldt 10. januar 2012 har det for bestyrelsen været
en daglig kamp at drive tv-virksomhederne
Mesopotamia Broadcast A/S og ROJ TV A/S. Idet
Byretsdommen har bl.a. betydet at få ønskede at
samarbejde med selskaberne. Nogle
samarbejdspartnere har i følge bestyrelsen alligevel
valgte at støtte selskaberne, selv om disse
samarbejdspartnere blev udfordret i forhold til
selskabernes ustabile likviditet, som ifølge
bestyrelsen er ”…båndlagt og styret af danske
bankers berøringsangst, selvom sendetilladelsen for
ROJ TV fortsat var fuldt lovlig og gældende”

ROJ TV´s bestyrelse vælger at navngive ROJ 8 års
livstid med overskriften ”ROJ TV, en TV-station i
modvind” i pressemeddelsen og oplyser, at de med
Landsrettens dom 3. juli i år, der frakendte
sendetilladelsen på ubestemt tid, har måttet kastet
håndklædet i ringen.

”Vi ville ønske, vi kunne gøre det lidt mere elegant, med
den ægte kurdiske kampånd, som altid har været
herskende i vort arbejde med at levere aktuelt og
informativt tv med kurdisk vinkel. Men vi er tvunget i
knæ. Vi kan ikke længere løfte det journalistiske
ansvar. Derfor indgiver vi i dag klokken 12
konkursbegæring for begge selskaber til Sø- og
Handelsretten.” lyder det fra bestyrelsen i
pressemeddelelsen.

Direktør for ROJ TV Imdat Yilmaz begrunder valget af
at indgive konkursbegæring med følgende ord:

”Det afgørende stød kom fra den danske bankstand og
domstolens krav om, at vi straks skulle betale bøden.
Vi håbede på, at myndighederne ville afvente den
eventuelle vurdering fra Højesteret. Absurd nok var
vores faste støtter og trofaste seere, lige efter
Landsrettens dom, opsatte på at få indsamlet globale
midler til at få betalt de idømte bøder i en fart, så alle
kunne stille sig tilfredse og komme videre i proceduren
i et retssamfund. Men ingen danske banker har villet
samarbejde omkring indsamlinger, de har afvist enhver
transaktion.”