15 AĞUSTOS DİRİLİŞ BAYRAMI TÜM HALKIMIZA KUTLU OLSUN!

15 AĞUSTOS DİRİLİŞ BAYRAMI TÜM HALKIMIZA KUTLU OLSUN!

Ortadoğu bölgesinin en kadim ülkesi olan Kürdistan’da, inkara, yok edilmeye ve soykırıma karşı bir insanlık adımı olarak gerçekleştirilen şanlı 15 Ağustos Atılımı’nın 29’uncu yıldönümü ve Diriliş Bayramı’nı başta Önder Apo olmak üzere tüm halkımıza, yoldaşlarımıza ve dostlarımıza kutluyoruz. Destanlar yaratarak Kürt halkının baş aşağı gidişine dur diyen; yok edilmenin önüne geçen; büyük, onurlu ve kahramanca bir direnişle bu hamleyi bir diriliş devrimine dönüştüren tüm kahraman şehitlerimizi büyük komutan Agit (Mahsum Korkmaz) yoldaşın şahsında anıyor, anılarını özgür Kürdistan’ı yaratma mücadelesini başarıya taşıyarak yaşatacağımızın sözünü bir kez daha veriyoruz.

Kürdistan’da yürütülen ağır baskı, katletme, asimilasyon ve yok etme siyasetinin 12 Eylül faşist-askeri cuntasıyla birlikte bütün boyutlarıyla bir soykırıma dönüşerek sonuç almak istemesine ve Kürt halkını ortadan kaldırmayı hedefleyen bu katmerli sömürgeci politika ve uygulamalara karşı insanlık vicdanına sahip ve onurlu yaşamak isteyenlerin sessiz kalması ve boyun eğmesi beklenemezdi. Böylesi bir ülke gerçekliğinde, ayaklar altına alınan insanlığın değer yargılarına sahip çıkmak, ancak ve ancak 15 Ağustos gibi tarihi bir hamleyle mümkün olabilirdi. Kürt halkının yok edilmenin eşiğine getirildiği bu zaman kesitinde Önder Apo’nun öncülüğünde yürütülen devrimci çalışmaların 15 Ağustos Atılımı’yla pratikleşmiş olması, Kürdistan’da yeni bir tarihsel sayfayı açmıştır.

Bu anlamda, değerli komutan Agit yoldaşın öncülüğünde geliştirilen 15 Ağustos Atılımı’nda atılan ilk kurşun, sadece bir silahlı mücadelenin başlatılması değildir. Bu kurşun aynı zamanda ideolojik, kültürel ve sosyal boyutları bulunan, insanlığa sahip çıkma ve kendine ait olma cesaretini ortaya koymanın da ilk adımı olmuştur. Öncelikle sömürgecilik şahsında Kürt köleliğine sıkılan bu kurşun, tarihin en eski halklarından biri olan Kürt halkını yok etme oyununu bozmuş, sömürgeciliğin kara yüzünü açığa çıkarmış ve Kürt halkını uyanmaya ve toplumsal gerçeğine sahip çıkmaya yöneltmiştir.

Kölece bir yaşamı ve yok edilmeyi kabul etme dışında bir yol bırakılmayan Kürt halkı, kaderine razı olma ve boyun eğmeye son vererek yeniden dirilmiş ve direnişe geçmiştir. Bu temelde Kürdistan halkının bağrından çıkan bir avuç inançlı militanın Önder Apo öncülüğünde yürüttüğü hazırlık çalışmaları sonucunda ortaya çıkan bu tarihi direniş hamlesi, aynı zamanda Amed Zindanı’ndan yükselen insanlık çığlığını ve kahramanlık direnişini Kürdistan dağlarında özgürlük ateşiyle bütünleştirmiştir.

Büyük bir irade, sabır, kararlılık, ısrar ve cesaretle yürütülen bu direniş, Kuzey Kürdistan’da bir diriliş devrimini yaratmıştır. Önder Apo’nun çağdaş bakış açısına dayanan bu diriliş devrimi, gerilla mücadelesini toplumsal bir mücadeleye dönüştürmüş ve ilk hamlesel zaferi kazanarak Kürdistan’da bir düşünce ve sosyal devrim gerçekleştirmiştir. Ezilenlerin egemenlere karşı bir dirilişi ve direnişi olan bu devrimsel çıkış, zayıfı güçlüye dönüştüren Apocu felsefe ile emekçi kesimleri güç haline getirirken, aynı zamanda Kürdistan’da bir kadın devrimini gerçekleştirerek kadını toplumda iradeli ve öncü bir güç haline getirmiştir.

15 Ağustos Atılımı ruhu temelinde derinleşen özgürlük mücadelesi, tüm Kürdistan parçalarını etkilemiş ve ulusal bir ruh yaratarak Kürdistan parçaları arasındaki sınırları engel olmaktan çıkaran ve Kürdistan’daki bütün aşiretçi, parçacı ve mezhepçi anlayışları aşarak yeni, ulusal ve demokratik bir bakış açısının toplumda gelişmesini sağlamıştır. Bu hamle Kuzey’de uyanış ve direnişi geliştirirken, Güney’de kazanımların ve federal sistemin gelişmesinin temel zeminini oluşturmuş, Doğu’da ulusal bilinci ve inancı derinleştirmiş, Rojava’da ise bugünkü devrimsel çıkışın zeminini yaratmıştır. Bugün bu hamlenin yarattığı sonuçlar, Kürdistan halkını Ortadoğu bölgesinde bir figüran olmaktan çıkararak bir aktör haline getirmiştir. Bütün bu mücadele süreci, Kürdistan’da demokratik-ulusal birliğin zeminini güçlendirmiş, Ulusal Kongre’nin gerçekleşme koşullarını yaratmıştır. Bununla birlikte Kürdistan’da yükselen halkların kardeşliğine dayalı özgürlük ve demokrasi mücadelesi, Kürt halkını bölgedeki demokrasi mücadelesinin başarıya ulaşmasında önemli bir dinamik haline getirmiştir.

Çok açıktır ki, tarihi 15 Ağustos Hamlesi ve onun direniş ruhu, Kürt halkını ölüm döşeğinden alarak bugünkü çözüm sürecine taşımayı başarmıştır. 15 Ağustos Atılımı’nın bu başarısı esas olarak 1990’ların başında açığa çıkmış ve Kürt sorununa demokratik çözüm sürecini dayatmıştır. Bu gerçeği esas alan Önder Apo, Mart 1993’ten bu yana Kürdistan’da demokratik çözüm sürecinin gelişmesi için çok yoğun ve çok yönlü bir mücadeleyi sürekli bir biçimde yürütmüştür. Şanlı 15 Ağustos mücadelesinin öncü-yürütücü gücü olan özgürlük gerillası sürekli bir biçimde Önderliğin yürüttüğü bu çabalara anlam vermiş, bu süreçlere eksiksiz bir biçimde katılmayı esas almıştır.

Mücadelemizin içine girmiş olduğu bu tarihsel aşamada da Kürdistan özgürlük gerillası, tartışılamaz bir biçimde Önder Apo’nun çizgisinde kararlı duruşunu sergileyecek, Önder Apo’nun ve Kürdistan halkının özgürlüğü için olması gereken en aktif ve etkili pozisyonda olacaktır. Önder Apo’nun yürütmekte olduğu diyalog ve demokratik çözüm çizgisinde kararlı bir duruş sergileyecek olan tüm HPG güçleri, bu temelde bütün olasılıkları da hesaba katarak dönem görevlerine en doğru, yeterli ve donanımlı bir biçimde sahip çıkmayı esas alacaktır. Bu amaçla 15 Ağustos Atılımı’nın 29’uncu yıldönümünde Yeniden Yapılanma ve Derinleşme Projesi’ni başlatarak daha ideolojik, daha politik ve daha profesyonel bir performansı yakalamayı önüne koymuştur.

Bugün tüm Kürdistan gerillası, zengin bir deneyime, tecrübeye ve tarihsel bir birikime dayanarak Diriliş Bayramı’nın 30’uncu yılına girmektedir. Açıktır ki, Kürdistan gerillasının yeni dönemdeki şekillenmesine, büyük komutan Agit yoldaşın atılım ruhu; değerli komutan Şehit Erdalların 1 Haziran hamle ve kararlılık ruhu; Adil ve Nudaların dirayet, cesaret ve direniş ruhu; Andok, Êrîş ve Jînlerin fedai ruhu; Hüseyin, Mehmet ve Rojînlerin hamlesel ruhu kaynaklık edecek, Önder Apo çizgisinde değişim ve dönüşümü yüksek bir başarıyla gerçekleştirecektir.

İçinden geçmekte olduğumuz bu tarihsel dönemde Kürdistan özgürlük gerillası şanlı 15 Ağustos Atılımı’nın 30’uncu yılında ‘Özgür Önderlik ve Özgür Kürdistan’ şiarını yaşamsallaştırmak için üzerine düşen bütün sorumlulukların gereğini yerine getirmeyi bilecektir. Bu temelde tüm halkımızı kahraman şehitlerimizin çizgisinde 15 Ağustos Diriliş Bayramı etkinliklerine güçlü katılmaya ve bu süreci ‘Özgür Önderlik Özgür Kürdistan’ sürecine dönüştürmek için toplumsal mücadele platformlarında gücünü ortaya koymaya çağırıyor; tüm halkımızın ve şehit annelerimizin Diriliş Bayramı’nı kutluyoruz.

Yaşasın 15 Ağustos Ruhu!
Yaşasın Diriliş Bayramı!
Bijî Serok Apo!

13.08.2013

HALK SAVUNMA MERKEZİ