Anklager beklager misvisende look-alike regnskab 400 gange

Retsmøderne 21, 22, 23 og 24 i appelsagen mod ROJ TV i Østre Landsret, 10., 11., 15. og 17. april 2013

– Jeg HAR sagt det for firehundrede gang!

Nærmest råber anklager ud i retslokale 17 over mod forsvarerne, som svar på endnu en påtale fra forsvarer om den indrømmede og tydeligt misvisende måde det kendte revisionsfirma KPMG har opstillet en rapport, bestilt af anklagemyndigheden med et ganske særligt formål.

KPMG har nemlig 21. oktober 2010 fået til opgave at lave en sjælden og afgrænset ”regnskabs-leg”, de skal lægge tal sammen fra ROJ TV’s og Mesopotamia’s regnskaber og se om de kan få dem til at matche med beløbene på nogle helt andre regnskaber, som belgisk og dansk politi har fundet ved ransagninger hos kurdere.

Men legen er gået så vidt, at revisor-konsulenterne har tilladt sig at skrive bogstaverne ”EMB” ind under ROJ TV’s reviderede regnskaber i et fiktivt opstillet sammenligningsskema. For de vil vise det, de er bestilt til, nemlig at ”det fremstår at relatere sig til”. ”EMB” skulle ifølge anklager være PKK-regnskaber.

Det de højt lønnede revisorer er hyret til at vise, er at nogle beløb sammenlagt fra de forskellige regnskaber næsten matcher, som de i konklusionen anfører som: ”meget høj grad af sammenfald”.

Og da forsvarer Steen Bech så endnu en gang påpeger, at det er misvisnende, når KPMG i deres fiktive skema har indskrevet ”EMB” under ROJ TV’s regnskaber, for betegnelsen har aldrig været forekommet i hverken ROJ TV’s eller Mesopotamia’s regnskaber, så er det, anklager udbryder i ærgrelse og overdrivelse om 400 gentagelser.

Læs mere på Modkraft.dk