LAD DEMOKRATIET TALE !!!

LAD DEMOKRATIET TALE!!! DEMOKRATIET ER LØSNINGEN PÅ VORES KONFLIKT.

BDP’s kvindelige medlemmer havde fra d. 23.-27. marts afholdt et møde, hvor man konkluderede, at man støttede 100 procent op om den kurdiske leder Abdullah Öcalan’s Newroz udmelding. En udmelding som opfodrede til fred og dialog, samt at PKK-styrkerne omgående stoppede den væbnede kamp.
Endvidere understregede kvinderne, at man ville tage sin del af ansvaret og kæmpe for demokratiet og en fælles løsning.

Kvindernes rolle har altid været betydelig i den kurdiske freds-, friheds- og demokratikamp. Som kvinderne fra det deltagende møde har udtrykt, så er de klar over deres ansvar og ved at den demokratiske vej (nemlig dialogen) er den rette vej for at få en vedvarende løsning på konflikten.

Tiden er inde til dialog, så lad os nu i fællesskab løse tingene med dialog. Öcalan skal være en del af denne dialog, da han er folkets repræsentant. Kurderne har endnu en gang vist, at Öcalan er deres leder og at hans ord stadig vægter tungt hos kurderne (ses bl.a. ved den 68 dage lange sultestrejke, da han bad om at stoppe og ved den seneste udmelding til Newroz om fred og dialog).

Men det interessante er, at Öcalan siden 1993 har ønsket dialog med den tyrkiske stat og først nu accepter man, at det er det rette. Nå men lad det ligge og lad som sagt tidligere sætte os ned og skabe dialogen, hvor vi løser vores fælles problemer.

Skrevet af: Leyla Abdal