Kulturminister trodser kritiske høringssvar

Kulturministeren klar med kontroversielt lovforslag, der gør det muligt at lukke ned for radio- og tv-stationer, der opfordrer til terror. Flere medier advarer mod, at det er et “alvorligt indgreb i ytrings- og informationsfriheden”.

For første gang nogensinde skal danske radio- og fjernsynsstationer underlægges en terrorparagraf, der regulerer hvordan mediers programmer skal udformes.

Trods en række dybt kritiske høringssvar har kulturminister Marianne Jelved netop fremlagt et lovforslag, der gør det muligt at lukke ned for medier, der “fremmer terror”.

Ifølge lovforslaget skal Radio- og tv-nævnet kunne fratage sendetilladelser fra radio- og fjernsynsstationer, der “groft eller gentagne gange har lavet programmer, der fremmer terrorisme”. Som eksempel på fremme af terrorisme nævner kulturministeren “gentagne visninger af en terrorleders video” eller en “forherligende dækning af terrorisme”.

Kulturministerens medieterrorlov kommer i kølvandet på retssagen mod den kurdiske tv-station Roj TV, der i januar sidste år i Københavns Byret blev dømt for at være for ensidig i sin dækning af den kurdiske oprørsbevægelse PKK, der står på EU’s og USA’s terrorliste. Roj TV blev altså ikke dømt for at fremme terorisme. Dommen anket og kører lige nu ved Østre Landsret.

Læs hele artiklen på Arbejderen.dk