YJA STAR : Fred og frihed

YJA Star Anakarargah Komutanlığı,
Vi tager afstand fra det internationale komplot mod PKK-leder Abdullah Öcalan. Komplottet er nu på sit 14. år og målet med komplottet var, at fortsætte undertrykkelsen mod vores folk. Det planlagte komplot har ikke nået sit mål, da kurderne i fællesskab i 14 år har stået sammen om deres leder. Komplottet som var støttet af internationale efterretningstjenester mislykkedes og nu prøver AKP-regeringen at viderefører det.

Det internationale komplot er det kurdisk folks ’mørke dag’ og en dag som aldrig blive glemt af det kurdiske folk. De lande som har været med til at støtte dette groteske komplot mod kurder skal stå til regnskab over for det kurdiske folk. Vi sender her fra en hilsen til vores leder Öcalan, som stadig befinder sig på fangeøen Imrali og respektere hans fortsatte modstand mod det tyrkiske regime.

Den kurdiske leder Abdullah Öcalan er på sit 14. år isolationsfængslet og dette er en meget bekymrende udvikling for det kurdiske folk. Man ønsker at få kontrol over det kurdiske folk og gå væk fra deres leder som er Abdullah Öcalan, men denne plan holder ikke i længden, for Öcalan er og vil altid være det kurdiske folks leder. Öcalans rolle er med tiden blevet mere betydningsfuld for det kurdiske folk og det ved hele verden efterhånden. Den tyrkiske stat er nået til et punkt, hvor de ved at løsningen i den mangeårige konflikt er hos selve Öcalan. Man har med komplottet for 14 år siden prøvet, at isolere Öcalan fra konflikten, men dette er gang på gang mislykket. Det kurdisk folk understreger, at en løsning skal ske med Öcalans tilstedeværelse.
Det kurdiske folks vilje kan ikke knækkes for det kurdiske folks tro og ønske om fred, frihed og demokrati er større end noget andet i verden. Det kurdiske folk kamp er en kamp for retfærdighed og mod undertrykkelse og derfor bør alle andre mennesker med et menneskeligt og humanistisk livssyn støtte denne kamp. Endvidere har det kurdiske folk konstant understreget, at man ønsker frihed til Abdulla Öcalan, da Öcalan har nøglen til en permanent fred, samt at man som folk anerkender Öcalan som folket helt og leder.

Man har konstant lagt et pres på Öcalan. Bl.a. har Öcalan de sidste 19 måneder ikke haft besøg af sine advokater. Man har prøvet at forgifte Öcalan, men uden held. Man har prøvet, at isolere Öcalan fra omverden, men også det var uden held. Vores kamp for Öcalans frihed vil fortsætte til det sidste og vi giver ikke op indtil vi har opnået vores mål. Ingen kræfter og magt kan få os til at slække på vores krav for vores leder og for vores ønske om fred, frihed og demokrati. Vi fortsætter vores modstand mod undertrykkelse af vores rettigheder og vil kæmpe til de er opnået, da disse rettigheder er vores menneskelige ret.
Vores modstands holdning vil være ligesom vores kammerater Zilan’s, Beritan’s, Viyan’s og Jin’s. Vi vil øge vores kamp for hver dag og det skal ingen forhindre os i. Vi acceptere ikke forholdene på Imrali og ønsker at denne undertrykkelse af vores leder fjernes omgående. Denne modstand og kamp skal ende med, at vores leder får sin frihed og at vores folk opnår sine basale menneskerettigheder.
Lad os i fællesskab stå fast på vores ønsker og fortsætte vores kamp mod undertrykkelsen af det kurdiske folk, samt fortsat kæmpe for fred, frihed og demokrati. Lad os i fællesskab støtte kravet om frihed for vores leder Abdullah.
Længe leve kampen for fred og frihed