Villo Sigurdssons: INGEN FRED I TYRKIET UDEN APO.

Villo Sigurdssons tale ved demonstrationen d.16.2.2013

Kære Venner! Kære Kammerater!
Syv af vores dygtige og aktive kammerater har været spæret inde i danske fængsler i isolation i over tre måneder. Prøv at spørge dem om, hvordan de havde det, da de sad så længe i isolation. De siger alle, at isolation er det samme som tortur. Nogle er så psykisk nedbrudt at de har brug for psykolog hjælp. Også eksperter med forstand på tortur betegner isolation som tortur. Og meningen med tortur er at nedbryde modstanderen for enten at fremtvinge tilståelser eller nedbryde menneskelig værdighed.

Foto: framegrab

Hvad så hvis vi blev påtvunget isolation i 14 år? Hvordan tror I vi ville reagere? Selvmord? Psykisk nedbrud? Falske tilståelser? Det tyrkiske regime har nu holdt Abdullah Öcalan isoleret på en øde ø i over 14 år. Hvorfor? Hensigten er jo klar. De prøver at nedbryde ham psykisk og tvinge ham til at acceptere regimet betingelser for en fred mellem regimet og PKK. Betingelser der betyder, at PKK skal opgive den væbnede kamp og kurderne ikke får deres legitime rettigheder.

I de seneste måneder er det tyrkiske regime blevet tvunget til at forhandle med kurderne. Dels fordi PKK har presset regimet militært, dels pga. borgerkrigen i Syrien. Det er lykkedes kurderne i Syrien i samarbejde med PKK at befri Vestkurdistan fra de syriske styrker og etablere et selvstyreregion på linie med region Sydkurdistan i det nordlige Irak. Så nu har Tyrkiet fået to selvstyrende kurdiske regioner lige syd for sine grænser! Det giver de kurdiske partisaner større handlefrihed og større udfordring mod det tyrkiske militær.

Men vi ønsker en fredelig løsning. I mange år var jeg tilhænger af, at PKK skulle nedlægge våbnene og at kurderne skulle satse på forhandling og diplomati. Men nu er jeg kommet stærkt i tvivl. Når det tyrkiske regime kræver betingelsesløs nedlæggelse af våbnene og ikke vil give kurderne indrømmelser, så giver det ikke PKK nogen grund til at nedlægge våbnene. 40.000 unge tyrkere og kurdere har i de sidste snart 30 år ofret deres liv i denne kamp og deres offer skal ikke være forgæves. Kampen skal ikke opgives uden betingelser!

Det tyrkiske regime skal tvinges til forhandlingsbordet. En forhandlings løsning betyder, at begge parter skal gå på kompromis og give efter på nogle krav. Hvis ikke regimet kan eller vil indgå i reelle forhandlinger, så må det internationale samfund – FN, EU, USA, Rusland, Kina m.fl. – tvinge det til forhandlingsbordet.

Den første betingelse i forhandlingerne skal være, at den tortur lignende isolation af Abdullah Öcalan ophæves og at han anerkendes som politisk leder og aktivt deltager i forhandlingerne med regimet.

Regimet skal tvinges til forhandlingsbordet og de, der bedst kan tvinge regimet er et samlet og aktivt kurdisk folk!

Længe leve det kurdiske folk!
Længe leve et frit og demokratisk Kurdistan.