Tale: Bryd isolationen af Øcelan:

Lige nu befinder vi os i en historisk situation. Da jeg sidste Newroz besøgte Amed fortalte de BDP overborgmesteren Beydemir mig at vi var på vej ind i et kurdisk forår. Det har vist sig at han har fået ret.

Det er lykkedes kurdernes politiske og demokratiske kamp at presse Erdogan til forhandlingsbordet, til at indrømme offentligt at der ikke kan findes en militær løsning på det kurdiske spørgsmål.

Efter årtiers insisteren på militære midler fremfor dialog er den tyrkiske regering nu kommet til forhandlingsbordet.

Ligeledes har kurderne befriede de nordøstlige dele af Syrien fra Assads brutale og undertrykkende diktatur. Vi ser hvordan det frie Sydkurdistan lægger diplomatisk pres for at finde en politisk forhandlingsløsning på borgekrigen i Tyrkiet.

Der er ingen tvivl om at vi lige nu ser et kurdisk forår. Men det er et forår, som stærke kræfter ønsker skal være skal blive til vinter.

Mordene på de tre kurdiske kvindelige politikere i Paris er et tydeligt eksempel på dette. Det er en skrækkelig forbrydelse, som skal opklares af det franske politi så de ansvarlige kan få deres straf.

Jeg kendte xxxx fra mit arbejde i Europarådets parlamentariske forsamling, hvor hun ihærdigt har arbejdet for en fredelig løsning på konflikten i Tyrkiet. Det er afgørende at os der stadig er i live fortsætter deres kamp for en fredelig politisk og demokratisk løsning, der sikrer kurdernes ret til selvbestemmelse, eget sprog, ret til anerkendelse som mindretal sammen med Tyrkiets andre minoriteter, som alevier, armenere, assyrer og grækere.

Nøglen er en ny politisk forfatning, der ender respekterer grundlæggende demokratiske rettigheder og stopper undertrykkelsen.

Tyrkiet har med sit medlemsskab af Europarådet forpligtet sig til at overholde grundlæggende rettigheder, som ytrings- og forsamlingsfrihed, men disse trædes dagligt under fode når politisk aktive fængsles, dræbes og undertrykkes.

Selv i Danmark har vi set undertrykkelsen på kurderne stikke sit grimme hoved frem. Angrebet på ROJ TV, der truer alle danske journalisters ytringsfrihed og den frie presse med regeringens planlagte lovændringer, er et klart eksempel.

Men også politiets fængslinger og isolationen af politisk aktive kurdere er en klar trussel mod den kurdiske bevægelse. Det er ikke iorden at sætte en hel befolkningsgruppe under pres. Den udvikling er dybt bekymrende. En demonstration som i dag viser at kurderne ikke lader sig knække. Det er et vigtigt signal.

Man kan ikke skabe fred med andre end sine fjender. Derfor er kravet om at at isolationen af Øcelan skal brydes også så vigtig. Der kan ikke skabes fred i Tyrkiet uden forhandlinger mellem regeringen i Tyrkiet og PKK. Man kan ikke forhandle med PKK uden at forhandle med PKKs leder. Derfor sender vi i dag et klart signal til både danske og tyrkiske politikere når vi insisterer på fred.

Jeg er ikke enig med Øcelan i alt og jeg støtter ikke PKK, men jeg støtter kurdernes politiske kamp og jeg støtter en fredelig løsning på konflikten i Tyrkiet.

Den anden dag meldte udenrigsministeren ud at han støtter forhandlinger mellem den tyrkiske regering og PKK. Men vi mangler at se at den danske regering lægger pres. Et vigtigt skridt ville være at fjerne PKK fra terrorlisten. Det vil være en klar signal om behovet for en forhandlet fred.

Demonstrationen i dag vigtig. Men presset skal fortsættes allerede fra i morgen. Det er jeg sikker på at I vil gøre.

Jeg lover derfor også at fortsætte mit arbejde for en politisk forhandlingsløsning ved at lægge pres på regeringen i folketinget. Og jeg lover at fortsætte arbejdet i Europarådet med at insistere på at Tyrkiet lever op til sine forpligtelser.

Det kurdiske forår først lige begyndt. Det lader sig ikke stoppe. Vi skal sørge for at der efter dette forår vil komme en dejlig sommer med retfærdighed for kurderne og et stop for undertrykkelsen. Derfor fortsætter vi kampen for fred og demokrati.

Tusind tak for ordet!