ÔCALAN ER NØGLEN TIL EN FREDELIG LØSNING

Sammenslutningen af Kurdiske Foreninger i Danmark (FEY-KURD) indkalder til et optog lør-dag den 16. februar kl. 14:00 for at protestere mod komplottet mod den kurdiske folkeleder Abdullah Ôcalan.

Som bekendt blev den kurdiske folkeleder Ôcalan den 15. februar 1999 taget til fange og overladt til det tyrkiske regime i kraft af en international sammensværgelse. I dag sidder Ôcalan på fangeøen Imrali, hvorfra han i de sidste 14 års isolation har insisteret på en de-mokratisk og fredelig løsning af konflikten.

Trods denne indstilling fra Ôcalan´s side har det tyrkiske regime valgt at forhindre ham i at møde sine advokater siden den 27. juli 2011 med absurde undskyldninger, som enten har været de dårlige vejrforhold eller den uduelige færge, der ikke kunne sejle til fangeøen.

Som den danske offentlighed følger med, er der i Tyrkiet aktuelt igangsat en fredsproces mellem PKK lederen, Abdullah Öcalan og de tyrkiske myndigheder. Dog har kurderne sta-dig et tillidsproblem over den tyrkiske regering, som trods fredsprocessen fortsat fængsler kurdiske politisk aktive folk og opererer militært i de kurdiske områder. Som et senest ek-sempel har tyrkisk politi medvirket i drabet på den19-årige Sahin Ôner, som døde efter at blive kørt ned af en pansret politikøretøj i den kurdiske by Diyarbakir den 10. februar.
Selvom den tyrkiske regering endnu ikke har markeret et tydeligt ønske om en fredelig løs-ning på konflikten, håber kurderne fortsat på, at den 30 årige konflikt får sin ende inden det koster flere livet. Derfor henviser vi kurdere til vores leder Abdullah Ôcalan, som skal gøres til en aktiv part i fredsprocessen ved at udvide hans handlemuligheder.

Vi opfordrer den danske offentlighed til at støtte op omkring en fredelig løsning af konflik-ten.
Lad ikke kurderne være alene i deres kamp om et frit og ligeværdigt liv. Mød derfor op og udvis din solidaritet.

Optoget starter kl.14:00 fra Vesterbro Torv, hvorfra der marcheres mod Rådhuspladsen, hvor der en demonstration vil finde sted.

Vel mødt

Med venlig hilsen
FEY-KURD [Sammenslutning af Kurdiske Foreninger i Danmark, bestående af Dansk Kurdisk Kulturcenter, Foreningen for Kurdiske Studerende og Akademikere (FOKUS- A), Kurdisk Kvinde Forening, Kurdisk Ungdom, Hillerød Kurdiske Kulturforening, Holstebro Venskabsforening, Kurdisk Forum, Dansk Kurdisk Arbejdsgiver Forening (DKAF)]