Retsformand: Anklager, kan vi SÅ få en ordentlig tone!

8. og 9. retsmøde i appelsagen mod ROJ TV, Østre Landsret, 23. og 24. januar 2013
Stemningen i retssal 17 i Østre Landsret er nu snart som i Byretten, hvor sagen mod ROJ TV kørte første gang i 2011, og anklager og forsvarer mundhuggedes gennem alle 30 retsmøder. På ottende og niende retsmøde hæver dommer og retsformand endelig stemmen i et bestemt: ”Anklager, kan vi SÅ få en ordentlig tone!”.

Foto: LILSIM

Det starter oftest med, at forsvarer retter anklager i en af de efterhånden hyppige oversættelsesfejl. Så bliver anklager teenagesur. Bjæffer tilbage eller stirrer tomt frem for sig, mens han snapper ja ‘er efter hvert nye udsagn, forsvarer bidrager med, uden tilsyneladende at vedkende sig indholdet.

På de to forrige retsmøder begyndte der at vise sig et mønster af fejl, der umiskendeligt lignede typiske Google Translate-fejl i de mange oversættelser af den tyrkiske ordlyd på tv-klippene fra ROJ TV-nyheder i perioden 10. juni 2006 til 24. September 2010, den såkaldte gerningsperiode.

Som tidligere præsenteres vi igen for pudsige ord og løjerlige sammensætninger i det danske sprog, som minder én om, hvor svært det er at lære et nyt sprog, der jo ikke kun er ren udenadslære, men også skal ses i en sammenhæng og relateres til både aktuelle begivenheder i nutid og fortid.

Kan man for eksempel sige ”slukke for kontakten” om at afslutte en menneskelig relation?

Eller når den autoriserede translatør oversætter et ”lokalvalg” med et ”folkevalg”, så tror vi nok, vi forstår hensigten og gætter på, at der må menes lokalvalg, fordi vi VED, at der i 2009 var et meget vigtigt lokalvalg i Tyrkiet, hvor det pro-kurdiske parti DTP fik et betydeligt flertal.

Tre gange må vi høre om organisationen AIWA, uden at forstå, at det oversætter mener, er, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som på tyrkisk kaldes AIHM – og i daglig tale udtales som [Aim], og deraf nok er blevet oversat til AIWA (som det lyder, selvom bogstavet ”w” ikke findes på tyrkisk, men kun på kurdisk, og også på dansk).

Så har vi så en forkortelse, som er uforståelig på dansk.

”Sayin Öcalan”, som betyder ”Hr. Öcalan” blev oversat som ”Falken Öcalan”, uomtvisteligt fordi ”falk” på tyrkisk hedder: sahin, der jo er meget tæt på ”sayin”.

Af Lillian Simonsen

Læs mere på Modkraften.dkRetsformand: Anklager, kan vi SÅ få en ordentlig tone!