En erklæring til den offentlige menighed om begivenhederne i Serê Kaniyê

Efter at freden atter blev til i byen Sere Kaniyê ved en aftale mellem YPG og de væbnede grupper, der havde angrebet byen to måneder tidligere, var målet at danne en såkaldt regionalstyring, der skulle repræsenteres for alle indbyggere i Sere Kaniye. Som et resultat af denne aftale kom mange mennesker, der var flygtet fra byen tilbage til deres hjem. Men desværre blev aftalen brudt, da de væbnede grupper forræderisk angreb de kurdiske områder i byen igen. Dette tvang YPG (Folkets Beskyttelses Enhed) til et væbnet modangreb for at forsvare deres områder. Siden da er angrebene intensiveret og det er blevet meget klart, at de væbnede grupper aldrig havde intentioner om at holde sin del af aftalen. Desuden er vi sikre på, at angrebet blev planlagt med store forberedelser og med næsten udelukkende tyrkisk hjælp og støtte.

Mens vi fordømmer disse terrorhandlinger og brud på den tidligere aftale, beder vi Den Syriske koalition, Den Syriske opposition og Den Frie Syriske Hær til at præcisere deres synspunkter vedrørende disse væbnede grupper, der bevidst trækker vores region til en kamp mellem kurdere og oppositionskræfter. Dette udgør en reel trussel mod sikkerheden og sikringen af det kurdiske folk og bringer målene for den syriske revolution i fare. Således kræver vi en øjeblikkelig tilbagetrækning af de væbnede grupper fra Sere Kaniyê.

Vi appellerer direkte til det syriske folk, især til de syriske revolutionære kræfter og den nationale modstand om, at være opmærksomme på de begivenheder, der finder sted i Sere Kaniyê (Ras-Al Ain) og deres implikationer. Det er et bevidst forsøg af ydre kræfter, at forstyrre den nationale nation Syrien og at forstyrre konflikten mellem de forskellige dele af det syriske stof. Dette tjener kun fjenderne af den store syriske revolution!

Vi understreger også, at det kurdiske folk aldrig vil give op for at forsvare deres værdighed og deres frihed, uanset de ofre og uanset omkostningerne. Vi vil med alle nødvendige midler støtte vort folk i Sere Kaniyê, som forsvarer deres ret til et anstændigt liv i frihed og fred. Denne by var og er stadig et symbol på harmonisk sameksistens, broderskab og et udtryk for civil fred. Dette bliver indlysende forstærket af sønner og døtre af byen fra de forskellige dele af det syriske stof, som i fællesskab har forsvaret fred og stabilitet i området. I den forbindelse udtrykker vi vores dybeste taknemmelighed overfor enheden YPG, der har stået for folkets beskyttelse, og vi hylder deres heroiske kamp, især de martyrer, der ofrede deres liv for at beskytte byen.

Det Kurdiske Høj Råd

Qamishlo
20/01/2013