RETFÆRDIGHED FOR KURDERNE NU!!!

Tilbage til den 18. september blev 7 herboende kurdere anholdt for deres politiske engagement i den kurdiske sag. Det kurdiske samfund i Danmark blev efterfølgende presset af politimyndighederne, hvor man dukkede op hos selvstændige og forhørte om man hjalp PKK økonomiske. Lignende udvikling over for kurderne er tidligere ikke set i Danmark. For i Danmark har kurderne i siden 1999 kunne holde deres fredelige og demokratiske demonstrationer, politiske debatter mv. uden at der har været nogle problemer, så hvorfor det skulle være et problem nu skaber bekymring. Kurderne har hver eneste gang de har søgt om tilladelse til deres aktiviteter fået godkendelse med det samme. Det danske samfund og myndigheder har aldrig haft problemer med de fredelige og demokratiske kurdere.

NYE TIDER – PRES PÅ KURDERNE
Årsagen til presset på kurderne skyldtes ROJ-TV-sagen som foregår i Danmark. Alle ved at det er en politisk sag, som bl.a. er blevet formidlet i Wikileaks informationer. Tyrkiet forventede af Danmark, at de lukkede ROJ-TV eftersom de støttede Anders Fogh Rasmussen’s kanditatur til NATO-posten, men dette er alle facts vi allerede kender til. Det politiske pres fra Tyrkiet har bl.a. medført starten på ROJ-TV-sagen og hetzen mod de herboende kurdere, som på demokratiskvis i årtier har ført en demokratisk og fredelig politisk kamp for fred, frihed og demokrati i Tyrkiet og Kurdistan. Intet andet har været deres mål, så hvorfor skal der så ligges sådan et politisk pres på dette undertrykte og uretfærdigt behandlede folk. En uretfærdighed som ingen rigtig gider at tage hånd om.
Den økonomiske støtte som man mente ROJ-TV hjalp PKK med er helt ude i hampen. For ROJ-TV har lige akkurat de senere år kun lige kunne få det til at kører rundt med økonomi. Det er undrende, hvordan ROJ-TV de senere år har kunne støtte andre organisationer med den økonomi de nu en gang havde på daværende tidspunkt.

HETZ, TRUSLER OG PRES
Målet har hele tiden været at skabe en frygt iblandt det kurdiske folk, således at de forhåbentlig ikke turde kæmpe aktivt i den kurdiske sag, men det kan der her fra understreges, at det tværtimod har haft en modsat effekt. Kurderne i hele verden er blevet mere opmærksomme på det politiske pres, som kurderne for tiden er under og derfor støtter man mere og mere sagen. En sag for retfærdighed, demokrati, fred og ikke mindst frihed.
KURDERNES SAG ER IKKE FORGÆVES.
Skrevet af: Mahmut Sakar
Kilde: Firatnews/ANF