TRUSLER MOD BDP-PARLAMENTSMEDLEMMERNES IMMUNITET

DEN TYRKISKE MINISTERPRÆSIDENT RECEP TAYYIP ERDOGAN TRUEDE I DAG I DET TYRKISKE PARLAMENT MED, AT MAN VILLE FJERNE 10 AF BDP-PARLAMENTSMEDLEMMERNES IMMUNITET, DA DE PÅ DET SENESTE EFTER HANS OVERBEVISNING PÅ FLERE PUNKTER VAR GÅET OVER STREGEN OG DERFOR FREMOVER IKKE KUNNE BEVARE SIN IMMUNITET.

BPD SVAREDE EFTERFØLGENDE, AT DE ALDRIG HAVDE HAFT DENNE IMMUNITET, SOM RESTEN AF PARLAMENTSMEDLEMMERNE HAVDE OG AT DET KLART SKYLDES, AT DE VAR MEDLEMMER AF BDP (FREDS- OG DEMOKRATIPARTIET), SAMT FORDI MAN KÆMPEDE FOR KURDERNES RETTIGHEDER. EKSEMPELVIS KAN NÆVNES, AT DE NUVÆRENDE PARLAMENTSMEDLEMMER FOR BDP VED FLERE LEJLIGHEDER HERIBLANDT VED FREDELIGE OG DEMOKRATISKE DEMONSTRATIONER ER BLEVET OVERFALDET POLITIET OG SPECIELSTYRKER MED KNIPLER OG TÅREGAS. BL.A. BLEV FORMANDEN FOR DTK (DEN DEMOKRATISKE FOLKEKONGRES) OG UAFHÆNGIGE PARLAMENTSMEDLEM AHMET TÜRK OVERFALDET AF EN NATIONALIST PGA. SINE ØNSKER OM EN FREDELIG OG DEMOKRATISK LØSNING AF DEN KURDISKE KONFLIKT. ANDRE PARLAMENTSMEDLEMMER ER PÅ LIGENDE VIS BLEVET OVERFALDET OG HER NÆVNES POLITIKERE, SOM SKULLE HAVE IMMUNITET FRA STATENS SIDE SÅLEDES, AT DE BLEV BESKYTTET AF STATEN.

BDP-PARLEMENTSMEDLEM HASIP KAPLAN UDTALTE DET SÅLEDES: “HAVDE DET IKKE VÆRET FOR VORES FOLKS ENORME ØNSKE OM FRED, DEMOKRATI OG FRIHED, SÅ HAVDE STATEN FORLÆNGST FJERNET VORES IMMUNITET. FOLKETS STYRKE HOLDER VORES ENGAGEMENT OG GEJST OPPE”.

MEN NEJ NÅR DET KOMMER TIL KURDERE OG MENNESKER, DER KÆMPER FOR KURDERNES RETTIGHEDER, SÅ GÆLDER DE BASALE MENNESKERETTIGHEDER IKKE. HVORFOR SPØRG MIG IKKE? MEN EN TING ER SIKKER OG DET ER, AT KURDERNE MED TIDEN ER BLEVET MERE POLITISK, KULTURELT OG HISTORISK BEVIDSTE, OG DET HAR FØRT TIL EN SAMLING PÅ FLERE FRONTER.

Skrevet af: Leheng Mirxan
Kilde: FIRATNEWS/ANF