Solidaritets demonstrationen for de sultestrejkende fængslede kurdere i Tyrkiets fængsler

Tale på Rådhuspladsen ved Solidaritetsdemonstrationen for de sultestrejkende fængslede kurdere i Tyrkiets fængsler, lørdag den 17. november 2012

Vi står i dag samlet i solidaritet med de over 700 sultestrejkende kurdiske fængselsfanger i tyrkiske fængsler.
En sultestrejke der går ind i sin tredje måned.
Vi skal også konstatere at der er 10.000 politiske fanger i Tyrkiet.

Det er ufatteligt, uforståeligt og skandaløst, – at dansk presse og regeringen er tavs i forhold til denne begivenhed i Tyrkiet.
Er i enige?

Jeg har den formodning, at der er indgået en aftale mellem den tyrkiske regering og den daværende danske statsminister Anders Fog Rasmussen – om, at Anders skulle blive NATOs generalsekretær, hvis han fik lukket ROJ TV!

Har han også fået lukket munden på den danske presse og på regeringen, i forhold til de sultestrejkende i Tyrkiet?

Jeg er imod sultestrejker, fordi det kan have uoverskuelige konsekvenser for de personer der sultestrejker.
Fysiske og psykiske konsekvenser – og i værste fald have en dødelig udgang!

Hvorfor sultestrejker de fængslede kurder? Fordi de er desperate! De ønsker at få deres sprog anerkendt i hverdagen, i skolen, i retssalene og i det tyrkiske samfund, – byggende på deres minoritets rettigheder.

Kurderne i Tyrkiet har aldrig været en anerkendt minoritet!
FNs Menneskerettighedserklæring fra 1948, skriver i artikel 1.

”Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd”.

Sker det i dagens Tyrkiet overfor kurderne?

Artikel 2 i Menneskerettighedserklæringen lyder:

”Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i denne erklæring, uden forskelsbehandling af nogen art, f.eks. på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling”.

Bliver kurdernes rettigheder, iflg. artikel 2 respekteret i Tyrkiet?
Hvorfor sidder der fængslede kurdiske fanger i tyrkiske fængsler i årevis, – uden at kunne få en domsfældelse?
Det har ikke manglet på henstillinger fra EU og Europarådet om at få afsluttet de mange retssager – specielt rettet mod kurdere.

Artikel 3 i FNs Menneskerettighedserklæring lyder:
”Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed”.

Har kurderne i Tyrkiet et liv i frihed og personlig sikkerhed?

Umiddelbart efter valget den 12. juni 2011 blev flere kurdiske parlamentsmedlemmer, borgmester og BDP leder fængslet. De er blandt de sultestrejkende i dag.

Artikel 5 lyder:” Ingen må underkastes tortur eller grusom umenneskelig eller vanærende behandling eller straf”

Er det ikke en umenneskelig og vanærende behandling at sidde i fængsel i lang tid – uden en retsafgørelse?

Artikel 7.
”Alle er lige for loven og har uden forskelsbehandling af nogen art – lige ret til lovens beskyttelse. Alle har ret til lige beskyttelse mod enhver forskelsbehandling i strid mod denne erklæring og mod enhver tilskyndelse til en sådan forskelsbehandling”

Respekterer Tyrkiets premierminister Erdogan og den tyrkiske regering denne artikel?

Jeg mener ikke Erdogan gør det, men hvad siger I ?

Artikel 8 i Menneskerettighedserklæringen – omhandler Domstolsadgang.

”Enhver har ret til en fyldestgørende oprejsning ved de kompetente domstole for handlinger, der krænker de fundamentale rettigheder, som forfatningen eller loven giver vedkommende”

Sker det for kurderne i Tyrkiet?

Leyla Zana, kurdisk parlamentsmedlem har siddet to år i fængsel for at tale kurdisk i parlamentet, ved sin edsaflæggelse.

Nu har hun fået en ny tilsvarende dom, for at støtte den kurdiske sag, men hun kan først fængsles når hun træder ud af parlamentet!

Ikke mere om Tyrkiets overtrædelser af de fundamentale rettigheder i FNs Menneskerettighedserklæring – så kommer vi ikke hjem i dag!

Nu, har vi konstateret at Tyrkiet hver dag overtræder FNs Menneskerettighedserklæring – og det er årsagen til at de kurdiske fængselsfanger sultestrejker.
Derfor er vi her i dag forsamlet i solidaritet med dem.

Som jeg nævnte i starten, det er skandaløst, at den danske presse ikke skriver om de sultestrejkende kurdere – og regeringen ikke reagerer i sagen!

Til dagbladet POLITIKEN: Vi opfordrer dagbladet til at opfylde sin public service forpligtigelse. Skriv også om de sultestrejkende i Tyrkiet.

Danmarks regering bør snarest tage et initiativ og protestere overfor Tyrkiet.

Som det står skrevet i Regeringsgrundlaget for vor regering:
” Danmark skal turde kritisere alle, der groft krænker menneskerettigheder eller konventioner”

Lad mig slutte af, – med en stærk opfordring til pressen og regeringen ”kom nu i arbejdstøjet, – for de over 700 sultestrejkende kurdere i de tyrkiske fængsler – inden det koster menneskeliv”.

Kjeld Aakjær