Sagen om ytringsfrihed, som ingen vil tale om

Sagen mod Roj TV handler om noget så centralt som ytringsfrihed og den frie presse. Alligevel er alle andre medier end Arbejderen overraskende uinteresserede i retsopgøret om deres egne vilkår.

Denne avis er her i landet i særklasse med hensyn til dækning af straffesagen mod Roj TV. Intet andet dansk medie har så kontinuerligt berettet om substansen i først Københavns Byret og nu under anken i Østre Landsret.

Det burde ellers være indlysende, at myndighedernes bestræbelser for at lukke munden på en tv-station er af principiel interesse for os alle. Oven i købet når stationen påviser et regimes undertrykkelse af et mindretal.

Men når undertrykkelsen foregår langt uden for rigets grænser, konkret mod kurdere i Tyrkiet, kalkulerer dansk presse kynisk, at den historie nok ikke sælger ret mange billetter.

Som forsvarer for tiltalte bør jeg være tilbageholdende med at bruge denne klumme som platform for »mine klienters interesser«. Men det er heller ikke mit ærinde. I stedet handler det her og nu om ytringsfrihed og fri presse contra magtmisbrug og hykleri.

Og om vi i Danmark er i stand til at gennemføre en straffesag om dette her i fuld respekt af princippet om retfærdig rettergang – trods voldsomt pres fra især Tyrkiet og USA.

Læs mere på Arbejderen.dk