Pressemeddelse fra FOKUS-A: LÆNGE LEVE DEMOKRATIET, FREDEN OG FRIHEDEN.

PRESSEMEDDELSE FRA FOKUS-A

I øjeblikket deltager godt 700 politiske fangere i de tyrkiske fængsler i en indefinit-irreversibel sultestrejke, som i dag er på sit 59. døgn. Sultestrejken blev sat i gang den 12. september med flg. mål: at kurderne kan forsvare og modtage undervisning på eget modersmål, at den politiske forfølgelse af kurdere ophører, samt at man fjerner isolationsfængslingen af Abdullah Öcalan. Öcalan betragtes som den allervigtigste aktør i løsningen af kurdiske konflikt men har siden juli 2011 ikke haft kontakt med sine advokater.

De sultestrejkende befinder sig pt. i en meget kritisk tilstand og den situation bliver kun forværret for hvert øjeblik. De sultestrejkende har passeret risikogrænsen for varige fysiske og psykiske mén, som de vil kunne mærke resten af deres liv. Kun den tyrkiske stat kan stilles ansvarlig for konsekvenserne. Det rapporteres, at nogle af sultestrejkende er på tærsklen til at dø, hvis ikke der handles omgående.

Således strejker de indsatte ikke for egne behov men for virkeligheden udenfor tremmerne. Sultestrejken har spredt til sig til udenfor fængslerne, idet flere folkevalgte i skrivende stund har meldt deres deltagen i den irreversible-indefinite sultestrejke. Som følge af fornægtelse af den demokratiske stemme for en fredelig løsning af den kurdiske konflikt er sultestrejken med livet på spil eneste udvej. Tyrkiet rangerer som det allermest syndige land i den moderne vest ift. brud på menneskerettigheder, stillet dårligere end Kina, Nordkorea og Saudi Arabien.

I øjeblikket er mere end 8000 tusinde civile aktivister, folkevalgte, journalister, advokater og studerende fængslet som følge af en rettergang, der hører forrige århundrede til. Seneste EU Progress rapport dokumenterer tydeligt det tyrkiske diktatur. Den kurdiske folkeleder, Abdullah Öcalan har ikke kunnet træffe sine advokater i snart 16 måneder – samtlige advokater er simpelthen fængslede eller forhindres adgang til at møde deres klient.

I FOKUS-A støtter vi sultestrejken og anmoder offentligheden om at sætte pres på den tyrkiske stat i forhold til at imødekomme de sultestrejkendes krav. Og det kan ikke gå hurtigt nok, ethvert øjeblik kan betyde et tabt liv.

Endnu engang understreger vi, at det er den tyrkiske stat, som er ansvarlig for de eventuelle dødsfald sultestrejken vil medføre, og at det er staten som har midlerne til at stoppe sultestrejken. Kurderne har gjort det klart, at man ikke stopper sultestrejken før man har opnået sine mål – uanset følgerne.

Vi anmoder pressen og offentligheden om at bryde tavsheden og ophøre med at spille ”the three monkeys”. Lyt til den kurdiske stemme for fred og demokrati. 40 mio mennesker har ret til at leve med egen kultur, sprog og politiske vilje.