KURDISK FEST DEN 1. DECEMBER – TID TIL SAMLING FOR DET KURDISKE FOLK

Dansk Kurdisk Kulturcenter arrangerer i samarbejde med Mir Multimedie, Tyskland, en kurdisk fest i Albertslund Musikteater til afholdelse den 1. december 2012. Formålet med dette arrangement er, at præsentere Mesopotamiens kultur, musik og dans. I løbet af aftenen, vil der være folkedans og adskillige musikalske indslag fra både lokale og internationale artister. Vi ønsker med dette arrangement at skabe større kulturel interaktion imellem etniske danskere og danskere med kurdisk baggrund. Som Dansk Kurdisk Kulturcenter tror vi på, at integration bedst kan ske, når majoriteten og minoriteterne på tværs får dyrket kendskab til hinandens kultur. Jo bedre vi forstår hinanden, jo tættere kommer også vi på hinanden.

Indhold
Kurdisk fest bliver afholdt d.1 december 2012 i samarbejde med Albertslund Musikteater. D-KKC inviterede kunstnere kommer fra forskellige steder i Mellemøsten såsom Tyrkiet, Syrien, Iran og som Irak. Denne brede vifte af kunstnere skyldes bl.a. af de forskellige kurdiske dialekter, rytmer, musikgenrer, og vi, som arrangører vil favne det dansk-kurdiske miljø bredt som det overhovedet er muligt. Derudover vil der være musikalske grupper som kommer fra Storkøbenhavn, hvilket også betyder øget kendskab til den lokale musik.
Musikteateret i Albertslund har valgt at stille teatrets område til rådighed, så vi kan dekorere det med kurdiske farver og pynt. Da vi som tidligere nævnt har valgt en gruppe som både spiller på kurdisk og dansk, er målet for D-KKC at tilbyde både det etnisk mellemøstlige samt det etnisk danske publikum en bred kulturel oplevelse samt indblik i mellemøstlig kultur. Dernæst er det vores hensigt at skabe rammer, hvor publikum kan komme hinanden ved og lære hinanden – og hinandens kulturer – at kende.

For at skabe en vellykket kurdisk fest, samt opnå mest mulig opmærksomhed omkring den, har vi i D-KKC lagt en markedsføringsstrategi, der indebærer brugen af henholdsvis sociale og skrevne medier og TV, såvel nationalt såvel som lokalt i Storkøbenhavn.

Det er for kurderne i disse meget pressede tider tid til forening og samling. Kurdere i hele Kurdistan har de senere år fået intensiveret freds- og frihedskampen og regimerne mod kurderne mærker denne samling på tværs af grænserne. Kurderne ønsker, at leve under et demokratisk regime, hvor de vil have mulighed for at ytre sig på sig eget sprog, bevare sin egen kultur og historie, samt ikke mindst blive anerkendt som det folk de nu en gang er.

Så med ønsket om, at vi står sammen håber jeg, at vi så mange som muligt dukker op den 1. December og viser verden, at kurdernes kamp ikke er forgæves. Til arrangementet vil SF-folketingskanditat Serdal Benli, Lars Aslan medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Soc.dem, SF-politiker Pernille Frahm, Villo Sigurdsson medlem af Kurdisk Forum, Tue Magnussen, MF Nikolaj Villumsen, samt de 7 anholdte kurders advokater også deltage og evt holde tale.