7 ANHOLDTE KURDERE SKAL FORTSAT VÆRE VARETÆGTS FÆNGSLET

Østre Landsret har skriftligt meldt ud til advokaterne, at alle 7 anholdte kurdere fortsat skal være varetægtsfængslet indtil der falder dom i sagen.

Det hele startede den 18. september med en ransagning foretaget af det danske politi i det dansk kurdiske kulturcenter, selvstændige virksomheder og ejernes private hjem. Den dag blev 8 kurdere sigtet for at have støttet den kurdiske befrielsesbevægelse PKK. Siden er en af dem blevet løsladt og de syv andre har siddet i fængsel siden. De syv er sigtet efter terrorlovens paragraf 114b, som lyder således:

Den, som i øvrigt ved tilskyndelse, råd eller dåd medvirker til at fremme den kriminelle virksomhed eller det fælles formål for en gruppe eller sammenslutning, som foretager en eller flere handlinger omfattet af § 114 eller § 114 a, nr. 1 eller 2, når virksomheden eller formålet indebærer, at en eller flere handlinger af denne karakter begås, straffes med fængsel indtil 6 år.

I onsdags ventede flere kurdere foran landsretten, hvor de forventede en afgørelse i sagen. Det viste dog sig, at Østre Landsret ville sende en skriftlige kendelse til advokaterne først i dag.

Advokaterne har i dag orienteret anholdtes familier om, at alle 7 anholdte fortsat skal være varetægtsfængslet, indtil der falder dom i sagen. Samtidig har advokaterne oplyst, at det ikke er muligt at udlevere kopi af kendelsen til nogen, hvorfor vi på nuværende tidspunkt ikke kender detaljerne for kendelsen.

(Foto: Claus Seidel © DR)