PRESSEMEDDELELSE

PRESSEMEDDELELSE 10. oktober 2012

ROJ TV udtaler:

”Vi har med stor bekymring noteret os Kulturministeriets intervention til forslag om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed efter Byrettens dom mod ROJ TV i januar 2012.

Vi på ROJ TV mener, at lovforslaget er et udtryk for politisk indblanding i domstolenes arbejde og finder det desuden problematisk, at ministre udtaler sig offentligt om den hos domstolene verserende sag mod virksomheden.

I løbet af årene 2005-2012 har Radio- og Tv-nævnet vurderet vores Tv-stations sendeflade og på baggrund af en gennemgang af mange timers programmer fastslået, at vores Tv-station ikke tilskynder eller opfordrer til had og vold.

ROJ TV finder det dybt alarmerende, at politikerne har behov for at ændre bestemmelser, der tydeligt fører til indskrænkelse af ytringsfriheden i Danmark.

Endvidere mener vi, at politikere ikke skal blande den lovgivende og dømmende magt sammen og i stedet have tillid til, at et uafhængigt nævn er bedre rustet til at udføre og træffe beslutninger på disse områder.”

Med venlig hilsen
Imdat Yilmaz
Administrerende direktør