Kisanak: vi støtter alle initiativer der fremmer en løsning af den Kurdiske konflikt

BDP partiformand Gülten Kisanak udtaler endnu en gang, at man støtter alle inititativer der fremmer en løsning af den kurdiske konflikt. Dog tilføjede Kisanak, at der snarest skulle ske løsladelser af de indespærrede politikere, heriblandt 6 folkevalgte parlamentarikere, da det var en stor krænkelse mod demokratiet og de universielle menneskerettigheder. Endvidere ønskede Kisanak, at der kom handling bag ordene og håbede inderligt på, at regeringen vil løse problemet. Løsningen kræver, at man samarbejder med modparten og dette tilfælde er modparten kurderne. Uden dem kan konflikten ikke løses og hvis man skal mødes med BDP og PKK, så er man nødt til at få igangsat en dialog. En dialog med målet om skabelse af en permanent fredsløsning, samt med anerkendelse af kurdernes rettigheder. Rettigheder som kurderne stadig den dag i dag kæmper ihærdigt for at opnå.

Kisanak understregere, at vejen til fred går gennem BDP og håber, at regeringen vil samarbejde for at få en en permanent løsning. Ønsket om at leve i fællesskab med respekt og accept af hinandens forskelligeheder er vores mål, siger Gülten Kisanak. Men en dialog kræver, at begge parter sætter sig ved bordet og snakker om tingene.
Kisanak afsluttede sine ord således: “Lad os i fællesskab stoppe blodet og leve side om side med hinanden”.

Udarbejdet af: Ezgi Zagros