FEY-KURD; Kære herboende kurdere, samt støtterne af den kurdiske sag.

Kurderne i Danmark er på det seneste kommet under et politisk pres fra de danske myndigheder. Det ses bl.a. hos kurdiske foreninger og ikke mindst hos enkelte kurdere, som bliver fra deres arbejdspladser. Det kurderne har gjort er, at bruge deres demokratiske rettigheder og ytret sig om den kurdiske sag.

Men angrebene på kurdiske foreninger og organisationer er på det seneste vokset drastisk rundt i hele Europa.

Eksempelvis sidder 7 aktive kurdiske foreningsmedlemmer i fængsel pga. deres aktive deltagelse i den kurdiske sag, hvis overordnede mål er at skabe fred og frihed for det kurdiske folk.

Deres retssag starter d. 15.-16. oktober og vil foregå i Østre Landsret Bredgade 59 Kbh.

Derfor bør vi alle sammen støtter vores kammerater i disse hårde tider for det kurdiske folk og dukke op d. 15.-16. oktober fra kl. 9 foran Østre Landsret.

For vi skal i fællesskab vise det danske samfund og myndighederne, at vores kammerater ikke er alene. Vores sag er en sag for fred og frihed for det kurdiske folk og andre folkfærd i Mellemøsten.

Med venlig hilsen
Fey-Kurd (Sammenslutningen af kurdiske foreninger i Danmark)