Det er en menneskeret at kunne forsvare sig på sit modersmål, men…!

DET GÆLDER IKKE NÅR DET KOMMER TIL KURDERNE.

Retten i Diyarbakir understregede fornyelig, at retten til at forsvare sig på sit modersmål var en menneskeret, men desværre så forhindrede lovgivningen denne basale ret. Så retssystemet er klar over denne ret, men kan ikke handle, eftersom det lovgivningsmæssigt er ulovligt i Tyrkiet.
Ønsket om at forsvare sig på sit eget modersmål er bl.a. kommet fra nogle af de indespærrede kurdiske politikere, men de er gentagende gange blevet afvist og har fået at vide, at de kan tyrkisk, så derfor skal deres forsvar foregå på tyrkisk og ikke kurdisk.

For at kurderne kan forsvare sig på sig eget modersmål skal der ske ændringer i den tyrkiske forfatning, og sådan som situation er nu er det uklart om disse ændringer vil ske snarest. Ændringerne vil kun gavne i fredsprocessen og i løsningen af den kurdiske problematik.

Alle mennesker skal have ret til at kunne ytre sig på sit eget modersmål. Ens sprog er ens identitet, kultur og historie, og uden den vil man ikke kunne føle sig som et helt menneske. En menneskeret som mange minoriteter og folkefærd er i besiddelse af og som når det kommer til kurderne er et ukendt fænomen. Forhåbentligt bliver denne menneskeret snart også gældende for de kurdere, der ønsker at forsvare sig på sig eget modersmål.
Med et inderligt håb om fred og frihed for alle mennesker.

Skrevet af: Aran Sirin