Bliver kurdernes handlemuligheder lige så ringe i Europa, som det er i Tyrkiet eller i Iran?

Til de danske medier og den danske offentlighed!
Vi, herboende kurdere oplever gang på gang, at vores handlemuligheder og demokratiske rettigheder i hele Europa, heriblandt især i Danmark bliver indskrænket, hver gang der rejses en sag mod kurdiske institutioner i Europa ofte med henvisning til EU´s terrorparagraf.
Ikke nok med at den danske domstol i de sidste år har dømt ”kurdernes fri stemme- ROJ TV” til at være talerør for terror, har vi i sidste uge været vidne til, at det danske politi ved anholdelserne af 8 kurdiske aktive foreningsmænd valgte at gå til værks på en måde, der mindede meget om den behandling, som kurderne ellers bliver udsat for i de tyrkiske -, iranske- eller syriske gader. Både politiets adfærd ved anholdelserne ud fra hvad de anholdtes familiemedlemmer erfarede og den grusomme måde, vores kulturcenter (Dansk-Kurdisk Kultur Center) blev ransaget, fik os kurdere til at tvivle på, hvorvidt vi er sikret med de samme demokratiske rettigheder, som vi ellers er så stolte over her i Danmark.

Kurderne er i gennem historien af fire magthavende lande blevet udsat for undertrykkelse, assimilation, tortur, krig og masse blodudgydelse alene på grund af deres 100-årig kamp om et frit og fredeligt liv på lige fod med andre befolkningsgrupper i området. I landene henholdsvis i Tyrkiet, Iran, Irak og i Syrien har den brutale undertrykkelse begrænset kurdernes handlemuligheder i den grad, at kurdernes frihedskamp ofte fandt ly i diaspora, hvor nu kurderne befandt sig. Den første kurdisk avis er for eksempel udgivet i Egypten, ligesom den første fri kurdisk tv-station er at begyndt sende fra Belgien. Frem til starten af årsskiftet 2000 har kurderne faktisk også har haft et reelt rum i Europa, hvor de fik mulighed for at foretage sig forskellige aktiviteter, som led i deres frihedskamp. Siden 11. September 2001 erfarer vi dog, at flere europæiske lande, heriblandt Danmark er begyndt at begrænse kurderne i forskellige kulturelle og sociale aktiviteter ved at henvise til en terorliste, som USA står bag.

Hermed er det værd at nævne, at vi taler om et folkefærd altså kurdere på 40 millioner, som er spredt over fire lande, hvor de stadig den dag i dag ikke har sine basale menneskelige rettigheder, herunder de sproglige og kulturelle. Selv kurdernes forsøg på at bruge deres modersmål, når de f eks. skal navngive et kulturcenter i Tyrkiet med kurdiske bogstaver som X, Q og W kan ende med at byens guvernør giver afslag på kulturcenterets navn. Dette er bare et af flere konkrete eksempler på, hvor kurderne overhovedet står henne, imens et land som Tyrkiet ihærdigt forsøger på at præsentere omverden for et lyserødt billede af, hvor langt man egentlig er nået i forhold til løsning af det kurdiske spørgsmål.

I den forbindelse finder vi, som Fey-Kurd (Sammenslutningen af Kurdiske Foreninger i Danmark) det nødvendigt at tegne et mere nuanceret billede af virkeligheden, hvad det angår kurdernes reelle situation i verden. Idet vi oplever det gang på gang, at man i det danske samfund har en viden om det kurdiske forhold, som er begrænset med, hvad de danske medier præsenterer samfundet for. Samtidig oplever vi, at de danske medier i højere grad forholder sig ukritisk over for deres kilder, når det angår kurdiske spørgsmål. Dette mediebillede er bl.a. med til at det omgivende samfund opfatter kurdere som et folkefærd, der i hele taget foretager sig illegale handlinger, som er en trussel mod samfundets eksistens. Dermed er dette mediebillede med til at kriminalisere kurdere, hvilket vi som Fey-kurd opfatter som et falsk billede af, hvad kurderne ellers står for.

Velvidende er kurdere i Danmark en af de minoritetsgrupper, der er mest integreret i et samfund som det danske, hvor man efterhånden kan møde dansker med kurdisk baggrund på alle planer. Som FEY-KURD repræsenterer vi i dag en bred vifte kurdere, bestående af studerende, akademiker, erhvervsfolk samt politisk aktive folk.

Det må pointeres endnu en gang, at Dansk Kurdisk Kulturcenter, hvor politiet i sidste uge ransagede, har til formål at være kurdernes mødested i Danmark og arbejder for kurdernes integration i det danske samfund. Endvidere har vi til formål at udbrede kendskabet til kurdisk kultur, kunst, historie og identitet. Kulturcenteret arrangerer forskellige sociale og kulturelle aktiviteter, der kan fremme kurdernes integration og skabe sociale fællesskaber. Kulturcenteret beskæftiger sig ikke med politisk arbejde, dog er vi naturligvis optaget af kurdernes problemer i forskellige dele af jordkloden ud fra en ramme, hvad dansk lovgivning giver mulighed for.

Alt i alt er vi fortsat uforstående over for, at en retsstat som den danske kan iværksætte denne hetz mod kurdere og deres institutioner. Vi opfatter derfor sidste politiaktion mod Dansk Kurdisk Kulturcenter som et angreb mod foreningsfriheden og de demokratiske værdier i det hele taget.
Som det kom frem i Wikileaks- dokumenterne havde ROJ TV sagen været et afgørende forhandlingspunkt mellem Trykiet og Danmark i forbindelse med Anders Fogh Rasmussen´s kandidatur til sekretærposten for NATO. Denne erfaring har desværre svækket vi, kurders tillid til det danske retssystem, hvorfor vi i dag ligeledes forholder os til kritisk over for den sidste politiaktion mod kurdere og deres institutioner. Vi tvivler på, hvorvidt ovennævnte handlinger igen har et politisk motiv end et juridisk motiv.

Derfor håber vi, at en vestlig retsstat som Danmark med sin fremgangsmåde ikke yderligere bidrager til verserende krænkelser mod kurdere i de fire lande, hvor kurderne kæmper for et frit og demokratisk liv. Endvidere opfordrer vi de demokratiske kræfter i landet til at støtte kurderne i deres kamp om et demokratisk liv henholdsvis i Europa og i Kurdistan.

Med venlig hilsen

FEY-KURD [Sammenslutning af Kurdiske Foreninger i Danmark, bestående af Dansk Kurdisk Kulturcenter, Foreningen for Kurdiske Studerende og Akademikere (FOKUS- A), Kurdisk Kvinde Forening, Kurdisk Ungdom, Hillerød Kurdiske Kulturforening, Holstebro Venskabsforening, Kurdisk Forum, Dansk Kurdisk Arbejdsgiver Forening (DKAF)]