VI HAR IKKE HØRT FRA VORES LEDER ÖCALAN I SIDSTE 397 DAGE…

Den kurdiske leder Abdullah Öcalan har siden 15. februar 1999 været udsat for en ualmindelig isolation og tortur på den tyrkiske fangeø Imrali, som vogtes af 1000 soldater. I de sidste 13,5 år har Öcalan været indlukket i en 11 kvadratmeters celle alene, hvor han en gang kan se tv. Ved at beholde Öcalan på denne fangeø ved at skærme ham væk fra ydre verden, tillader den tyrkiske regime at udsætte Öcalan for de ummenneskelige vilkår. Derfor er der ikke tale om en afsoning men snarere en tortur.

Ingen tillid til tyrkisk retssystem
Ikke nok med ovennævnte forfærdelige vilkår, blev Öcalan siden 27. juli 2011 også frataget retten til at mødes sin familie og sine advokater. Både den tyrkiske primierminister og justitsminister selv har inddrømmet, at det er dem, der ikke tillader advokaterne og familien til at mødes Öcalan. Samtidig har disse ministre udmeldt, at de heller ikke vil tillade det, indtil der trædder en specifikt lovparagraf for Öcalan i kraft. Dermed er det indlysende, at forbud mod advokater og familien har ingen lovhjemmel. Dette bekræfter endnu en gang vores manglende tillid til tyrkisk retssystem, som i højere grad styres af den politiske magt i landet.

Vestens ansvar og manglende initiativ
Når det er kurdisk folkeleder Öcalan, der er tale om, betyder internationale retslige forpligtelser intet for det tyrkiske regime. Det er desværre vores oplevelse, at den vestlige verden heller ikke reagerer på Tyrkiets krænkelse af menneskerettigheder. Den tyrkiske primieminister Erdogan har et på tidspunkt med stor glæde fortalt til offentligheden, at vesten også støtter Tyrkiet i den måde Öcalan afsoner i isolationsfængslet. Det ser desværre ud til, at vestens opbakning til tyrkisk regime fortsat er intakt, idet vesten heller ikke har udvist reaktion, da 50 Öcalans advokater blev retsforfulgt og 36 af dem sat i fængsler.

Med 13,5 års isolation behandles Öcalan som en gidsel og en krigsfanger af tyrkisk myndigheder, der hverken tager højde for landets lov eller krigsloven. Stilheden hos vesten bidrager i den forbindelse, at dette facisistiske system ikke tøver at udsætte en folkeleder for en sådan en behandling. Vi anser Fangeøen Imrali som Europas Guantanamo.

Uden Öcalan Ingen Fred
Millioner af kurdere, hvis kulturelle rettigheder og identites i dag nægtes konstant, erklærer Öcalan som deres repræsentant. Udover kurdere, anser mange demokratiske kræfter Öcalan som symbol på en fredelig løsning af konflikten. Derfor er isolationen af og torturet mod Öcalan opfattes af millioner kurdere og demokratiske kræfter, som et angreb mod deres identitet og samfundets fredelig eksistens.

Nu er der siden 27. juli 2011gået præcis et år, hvor Abdullah Öcalan ikke har haft mulighed for at mødes med sine advokater og sin familie. Derfor har vi kurdere ingen indblik i, Öcalan´s helbred eller de aktuelle vilkår, han lever under. Såfremt Öcalan skal fortsat leve under disse forhold, vil kurdernes reaktion vil være større end det nogensinde har været. Vi opfpordrer derfor verdenssamfundet samt ansvalige organisationer som Europa Komision og FN til at gribe ind i sagen for at sikre, at konflikten ikke optrappes yderligere.

Hermed vil vi understrege endnu en gang, at Öcalan er nøglepersonen i forhold til en fredelig og demokratisk løsning af det kurdiske spørgsmål. Derfor bør samtlige demokratiske kræfter bidrage til at Öcalan befries og gøres aktiv part i fredsprocessen.

Med venlig hilsen
FEY-KURD (Sammenslutning af Kurdiske Foreninger i Danmark)