Ytringsfriheden er ikke til salg

Ved afslutningen af det halvår, hvor Danmark har haft formandskabet i EU er der grund til at se tilbage på indsatsen og de holdninger, som denne er udtryk for.

Det skal medgives, at det har været et turbulent forår, hvor de sydeuropæiske landes økonomiske problemer har stået i forgrunden. Det er i skrivende stund ikke muligt at forudse, hvilke løsninger man når frem til, men problemerne er store, akutte og af utrolig betydning for os alle.

På den udenrigspolitiske front har Danmark haft en betydende rolle at spille, og uanset vores lands størrelse, har man rundt om i verden lyttet til vores standpunkter og holdninger.

Det er derfor beskæmmende at EU-formandskabet i den grad har svigtet den kurdiske sag og i høj grad lagt dette store europæiske og politiske spørgsmål på køl. Det blev senest tydeliggjort i forbindelse med den danske statsministers korte besøg i Tyrkiet.

Her gav den tyrkiske præsident ved den afsluttende pressekonference udtryk for at det for ham var uforståeligt, at ROJ TV ikke endnu definitivt var lukket. Angiveligt lød den danske statsministers svar hertil: Det forstår jeg heller ikke!
Tydeligere kan det vel ikke siges, at man på regeringsplan er helt ligeglade med hele spørgsmålet om det kurdiske mindretals ret til ytringer og den umenneskelige behandling kurderne, navnlig i Tyrkiet, er udsat for. Det kan ikke være gået helt hen over hovedet på hverken statsministeren eller de øvrige regeringsmedlemmer, at der notorisk sidder over 100 journalister fængslet i Tyrkiet, blot fordi de har tilladt sig at rapportere om en række af de urimeligheder kurderne i Tyrkiet må leve under. EU-kommissionen har ved tidligere lejlighed givet klart udtryk for det urimelige i denne situation, der i øvrigt også tæller 9.000 politiske fanger, men det gør åbenbart ikke indtryk på den danske regering.

I øjeblikket arbejder Radio- og TV-nævnet med at vurdere en række udsendelser fra ROJ TV for endnu engang at tage stilling til om grundlaget for en fortsat sendetilladelse er til stede, og vi er naturligvis bange for at den beskrevne holdning i regeringskontorerne kan få indflydelse på Nævnets afgørelse.

Vi ønsker alle en god sommer og håber det bedste for ROJ TV.

Nyhedsbrev 034
Juli 2012

Med venlig hilsen
Imdat Yilmaz
Aministrerende direktør