Nikolaj Willumsen stiller kritiske spørgsmål til udenrigsministeren om den seneste udvikling i Tyrkiet!!!

Enhedslistens udenrigsordfører Nikolaj Villumsen har fornyligt stillet følgende spørgsmål angående den seneste politiske udvikling i Tyrkiet, som er blevet mere og mere kritisk. Senest er byen Van’s borgmester Bekir Kaya røget i fængsel. Foruden dette sidder der pt. næsten 100 journalister og over 8.000 fredelige demonstranter og folkevalgte politikere indespærret i de tyrkiske fængsler. Kurdernes overordnede ønske er skabelsen af en fredsproces, som gør at kurderne kan leve på lige fod med andre folkeslag – med de deres basale menneskerettigheder.

Nikolaj Villumsens spørgsmål lød således:

– “Ministeren bedes redegøre vil gøre for hvad Danmark, som EU-formandskab, vil gøre for at kritisere fængslingen af 90 studerende, som fandt sted d. 6. juni og som bringer det samlede antal af politisk fængslede studerende op på 350.”
Jv. http://www.kurder.dk/nuce/2012/06/06/15-arig-dode-i-yuksekova-efter-uroligheder-med-politiet/

– “Ministeren bedes redegøre om ministeren finder det acceptabelt at det tyrkiske politi i byen Yüksekova, i Hakkari provinsen, skød med skarpt mod demonstranter og dræbte den 15-årige Özgür Tasar og sårede to andre. Ligeledes bedes ministeren redegøre for hvad episoden vil have af konsekvenser ift. den planlagte genoptagelse af optagelsesprocessen med Tyrkiet”.
Jv. http://www.kurder.dk/nuce/2012/06/06/15-arig-dode-i-yuksekova-efter-uroligheder-med-politiet/

Nikolaj Willumsen udtalte endvidere, at “det er fuldstændig uacceptabelt, at det tyrkiske politi krænker forsamlingsfriheden med at skyde med skarpt og på en dreng. Jeg mener det danske EU-formandskab på det skarpeste bør fordømme episoden og gøre klart for Tyrkiet, at en sådan opførsel udelukker medlemskab af EU”. Nikolaj Willusmen er endvidere ligeledes meget bekymret for den seneste politiske udvikling og siger således: “Fængslingen af studerende er forkasteligt og lægger sig i rækken af den politiske undertrykkelse, der lige nu rammer folkevalgte, som den internationalt anerkendte menneskeretsforkæmper, Leyla Zana, samt tusinder af parlamentarikere, borgmestre, journalister, fagforenings- og menneskerettighedsaktivister og politisk aktive. Sådan en opførsel har intet at gøre med et demokratisk retssamfund”.

KILDE:www.kurder.dk