FÜLE: NGO’ERNE I TYRKIET ER BEKYMRET

EU-kommissæren Stefan Füle udtalte i dag, at ngo’erne i Tyrkiet er bekymret over den seneste udvikling i landet. Ngo’erne har bl.a. udtryk, at de er føler sig utrygge og usikre, samt at deres organisationer ikke er tilstrækkeligt beskyttet af myndighederne, men derimod konstant under et pres. Füle pointere endvidere, at der de seneste to år ikke er sket de store fremskridt når de gælder ngo’ernes rettigheder og at man fremover bør fokusere mere på dette område.

KCK-SAGERNE
Füle gjorde også opmærksomme på KCK-sagerne og at der i Tyrkiet pt. sad mennesker i fængslerne pga. deres ytringer om den kurdiske sag – (red. en krænkelse af menneskerettighederne). Endvidere synes Füle, at man burde ændre den nuværende terrorlov, have mere fokus på religionsfriheden og ikke mindst kvinderettighederne.

DANMARK: DEN KURDISKE PROBLEMATIK ER VIGTIG
Ambassadør Kim Jørgensen støttede ved mødet Füle’s udtalelser og ønskede, at Tyrkiet overholdt menneskerettighederne og sørgede for frihed for alle folkeslag i Tyrkiet. Manglen af overholdelsen af menneskerettigheder kunne bare ses på indespærringerne af de mange journalister, som dermed var en klar krænkelse af pressefriheden.

FLAUTRE: SAMFUNDSMÆSSIG FRED TIL KURDERNE
Helene Flautre medlem af EU-parlamentet fortalte, at hvis man ønskede en løsningen af problematikken burde man i den nye forfatning have fokus på kurdernes kulturelle og menneskelige rettigheder. Regeringen i Tyrkiet burde samtidig revurdere anti-terrorloven, da man på det seneste har smidt utallige folkevalgte politiker i fængsel.

KILDE: FIRATNEWS