Enhedslisten trækker Helle Thorning i samråd om ROJ-sag

Under sit besøg i Tyrkiet torsdag i sidste uge beklagede Statsminister Helle Thorning-Schmidt overfor den tyrkiske premiereminister Recep Erdogan, at den kurdiske tv-station ROJ TV stadig har sendetilladelse i Danmark. Derfor ville hun se på en ændring af terrorloven. Enhedslisten Europaordfører og medlem af Europarådet Nikolaj Villumsen forstår ikke statsministerens angreb på ytringsfriheden og indkalder hende derfor i samråd for at få en forklaring:

– Lige nu er der en massiv undertrykkelse af ytringsfriheden i Tyrkiet, hvor op mod 100 journalister sidder fængslet. Det har mødt stor kritik fra Europarådet. Det er mig uforståeligt at statsministeren ikke deler denne kritik. Hun stiller sig på undertrykkelsens side i denne sag.

– Tidligere har justitsministeren nægtet at udtale sig om ROJ TV sagen, da den endnu ikke er afgjort ved domstolene eller hos Radio- og Tv-nævnet. Det forbehold mod politisk indblanding i domstolenes arbejde deler statsministeren åbenbart ikke.

– Det er en kæmpe indskrænkning af ytringsfriheden hvis det fremover i Danmark er terrorisme at have en ”ensidig nyhedsdækning”, som byretten anklager ROJ TV for. Vi må ikke give køb på dansk ytringsfrihed for at tilfredsstille Tyrkiet.

Nikolaj Villumsen kan kontaktes for yderligere kommentarer på 33 37 50 07.

Samrådsspørgsmål til statsminister Helle Thorning-Schmidt:

– Statsministeren bedes redegøre for, om Statsministeren ikke mener, at det er udtryk for politisk indblanding i domstolens arbejde at udtale sig om den hos domstolene og hos Radio- og TV- nævnet verserende sag mod ROJ TV, samt redegøre for hvilke lovændringer Statsministeren konkret har tænkt sig at foretage i forbindelse med sagen, jvf. http://www.information.dk/telegram/303524

– Statsministeren bedes redegøre for, hvorfor denne i modsætning til byretten mener, at ROJ TV er en terrororganisation, jvf. http://www.information.dk/telegram/303524, når TV-stationen af byretten er kategoriseret som ”talerør for en terrororganisation”.

– Statsministeren bedes redegøre for om statsministeren mener, at det er godt, at Danmarks gældende terrorlovgivning i praksis fortolkes således, at nyhedsdækning kan føre til domfældelse, fordi den betragtes som »ensidig«, og hvordan ser statsministeren den danske terrorlovgivning i forhold til ytrings-, informations- og pressefriheden set i lyset af domstolenes seneste fortolkning af loven, samt om Statsministeren i forbindelse med sine udtalelser om behovet for en ændring af bestemmelserne ikke mener, at der er behov for en lovændring, der kan sikre ytringsfriheden i højere grad?

– Statsministeren bedes redegøre dennes syn på situationen og forholdene for ytringsfriheden i Tyrkiet, hvor bl.a. omkring 100 journalister sidder fængslet, samt om hun er enig i Europarådets kritik af forholdene for ytringsfriheden i landet.

Med venlig hilsen

Nikolaj Villumsen
MF