Endelig bliver kurdisk tilladt i på tyrkiske skoler – dog som valgfag.

Som det første land i verden, tilbyder AKP regeringen nu en minoritet deres eget moderssprog som ‘valgfag’.

Helt specifik foregår det således at kurdiske børn efter 5. Klasse, får mulighed for at lære deres moderssprog som valgfag.

At det tyrkiske og engelske sprog er obligatorisk, hvorimod kurdisk kan vælges eller vrages, skaber splid i Tyrkiet.

Det kurdiske parti BDP, har protesteret imod at kurdisk ikke kan sidestilles med tyrkisk og dermed gøres obligatorisk fra skolebegyndelsen.