Kurdisk KvindeForenings generalforsamling 2012

Kære Medlem Tiden for den årlige generalforsamling nærmer sig. Dette års generalforsamling er den  13.maj kl. 13.00..
Vi håber at se så mange af jer som muligt den dag.
Som I ved den 13. maj er morsdsag. I den anledning afholder vi et arrangement i foreningen.
Alle kvinder er velkomne.
Adr. Viktoriagade 16 . C, 1655 Kbh. V
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning af aktivitets rapport
3. Godkendelse af regnskabet
4. Fastsættelse af kontingent
5. Diskussion
6. Valg af bestyrelse
7. Eventuelt