Europarådet beskylder Danmark for racisme

I en rapport, udarbejdet af Europarådet kritiseres Danmark for forskelsbehandling og racisme. Nogle offentlige instansers og politiets holdning til indvandrere samt mediernes sprogbrug om indvandrere er blandt andet genstanden for kritik i rapporten. Udover Dansk Folkepartiets nedværdigende diskurs om muslimer påpeges det i rapporten, at danske medier anvender et nedværdigende sprog om muslimer og romaer (sigøjnere).

Det påpeges i rapporten at danske regler omkring racisme, forskelsbehandling er diffuse, hvilket gør, at der er forskellige holdninger til problemet. I den forbindelse kritiseres regeringens Ligestilling Komitéen for at ikke at være synlig i samfundsdebatten. Desuden anføres det i rapporten, at de civile organisationer(NGO) i samfundet ikke tage aktiv del i forhold til at nedkæmpe racisme og forskelsbehanling. Endvidere noteres det, at dansk politi oplyser om gerningsmændenes religiøse- og etniske identitet uden at der er brug for denne oplysning.
Udover disse konstateringer opfordres Danmark i rapporten til at forbedre forholde ved at tage bl.a. følgende skridt; At forbyde Nazisme, at forbyde benægtelsen af Nazicistike folkemord mod Jøderne
Desuden bedes Danmark om at gennemgå familiesammenføringsregler og pointsystemet.
I forhold til flygtninge kritiseres Danmark for at lade flygtninge blive i usikkerhed i rigtig lang tid. Det foreslås derfor i rapporten, at flygtningenes ydelsessats bør forhøjes samt at de får mulighed for at tage et arbejde, imens de afventer en afgørelse i deres sager.
Genoptagelsen af modersmålsundervisning er endnu et forbedringspunkt, som Danmark opfordres. Endvidere foreslås det i rapporten, man i skolerne holder øje med, at der ikke er mange elever med anden etnisk baggrund end dansk.

Kilde: Firat News