Erklæring fra ”Den Kurdiske Musikkomite”

Os herboende kurdiske musiker mener at det forpligter, at være en del af vores forening. Kurderne har brug for en samling i alle livets facetter.

 

Kurderne har gennem historien været udsat for alt fra folkedrab, tortur og ikke mindst undertrykkelse. Vores kunst, kulturelle værdier og historie er konstant blevet misbrugt og vanæret. De arabiske, tyrkiske og persiske regimer har haft et fælles mål om, at kurderne blev udryddet fra landkortet og historien. Dette blev bl.a. udført gennem den assimilerende politik landene havde. Kurderne så sig i perioder, som flygtninge på deres egen jord pga. den systematiske politiske undertrykkelse de oplevede. Hver gang kurderne gik mod undertrykkelse og ønskede retfærdighed, er de blevet slået ned med alle midler også selvom deres modstand var på fredelig vis.

 

I 1923 i den såkaldte Lozan- aftale opdelte kolonimagterne det kurdiske område i 4 dele og kurderne blev endnu en gang forrådt. Specielt den fascistiske tyrkiske regering udført en politik, som havde det ene mål at udrydde kurderne, samt sørge for at de ikke fik noget indflydelse på den politiske dagsorden. Man prøvede, at få kurdere til at kæmpe mod hinanden og skabte dermed interne konflikter mellem de indflydelsesrige kurdiske klaner. Endvidere blev alt, hvad der ønskede rettigheder og ligelig behandling jævnet med jorden, da man frygtede, at kurderne ville blive stærke og i sidste ende få en større magt i det politiske system.

 

Nationalismen fik eleverne allerede ind i de første skoleår, hvor man fokuserede meget på, hvad det var at være tyrker og hvorfor det var så vigtigt at pointere. Assimilationspolitiken kunne ses inden for alle områder i alt fra dagligdagen til den politik der blev udført. Man tog bevidst kurdernes kulturelle værdier og erstattede dem med tyrkiske. Den enkelte kurder skulle ikke have kendskab til sin egen kultur og dens værdier, da de så ville være mere bevidste om den og stærkere i deres friheds- og modstandskamp.

 

Som I nok kan forstå, så prøvede man systematisk, at få kurderne til at forsvinde som folk. Men med PKK- bevægelsens oprettelse ændrede mange af tingene sig. PKK’s tilstedeværelse satte i en vis grad en stopper for de undertrykkende kræfter, da man stille og roligt genoprettede en fornemmelse hos den enkelte kurder om en kulturel og historisk identitet. En bevidstgørelse der den dag i dag har gjort, at kurderne er det sted politisk, historisk og kulturelt, som de nu en gang er.

 

Vi ønsker derfor, at kurdere som prioriterer disse politiske, kulturelle og historiske værdier højt, at de støtter os i vores kamp for bedre forhold kurdere og at alle tager sin del af ansvaret i freds- og frihedskampen.

 

Verden har de senere år ændret sig markant. Eksempelvis er mindretal rundt omkring i verden blevet anerkendt, som folk og de har fået accepteret deres politiske, kulturelle og historiske værdier. Derfor bør kurderne også med en befolkning på over 35 mio. mennesker kunne få anerkendt sine værdier. Vi er ligeså værdifulde som andre folkeslag og ønsker derfor at blive anerkendt som kurdere. Ligesom vores politikere og folk, skal vores musikere og kunstnere tage sin del af ansvaret i kampen for fred og frihed. De kurdiske kunstnere og musikere er det kurdiske folks ’sprog, kultur og historie’. Deres opgaver er bl.a. at fortælle om vores ’sange, kærligheden, sorgen, helte, modstand, tragedie, fred og frihed’. De har gennem historien videreført vores historie og kultur fra ’mund til mund’ og gjort at vi stadig kan bevare vores rødder. Os kunstnere og musikere i Danmark er bevidste om en sådan handling og håber derfor, at alle støtter op om dette initiativ.

 

VORES MÅL

A)  At udvikle den kurdiske musik

B)   At gøre vores assimileret sange til vores egne sange igen

C)   At få udviklet det kurdiske sprog

D)  Bevare de kurdiske klassikere og sørge for at de bliver videreført

E)   At få udvikle den kurdiske folkedans

F)    At vores sange bliver arkiveret

G)  At få lavet aktiviteter med danske kunstnere og musikere

H)  At få gjort offentligheden i Danmark opmærksomme på vores arbejde

I)      At foreningen underviser og informere om kurdisk musik

J)     At få startet kor- og sangkurser

K)  At få skabt undervisere der kan undervise i kurdisk musik

 

 

Med venlig hilsen

Den Kurdiske Musikkomite